onsdag, november 25, 2015

Chock och skam, en regerings moraliska sammanbrott

Regeringens chockbesked: 
- Medicinska kontroller. Som medicinarna själva inte tror på.

- Tillfälliga uppehållstillstånd. Som saboterar uppehållet och uppehället genom att man som flykting pressas ut i ytterst osäkra villkor. Gäller även ensamma barn!
- Identitetskontroller på alla transportmedel. Just de papper som en asylsökande vanligen inte har.
- Försvårad familjeåterförening - helt i strid med Barnkonventionen - och högre försörjningskrav - dvs endast rika familjer kan leva i samma land.

Dessa orättfärdiga förslag är vad regeringen har att komma med, en svag regering med grått utmattat tonfall. Denna svaghet hos de styrande är till en del folkviljans reella uttryck, till en del resultatet av utpressning från andra partier, och till en del självvald passivitet och ängslan för opinionen.
     Den vann, opinionen som talar om strömmar och volymer, om hot mot samhället, om att välfärden bryter ihop (pga migranter, inte pga utarmning), om kulturskillnader som problem, om terror (men bara när den riktas mot vita). När Margot Wallström började prata systemkollaps borde vi ha förstått vartåt det skulle gå. Eller när biståndsbudgeten gick till flyktingmottagande, hellre än att höja skatten.
 
Den andra opinonen, den som hela hösten osjälviskt arbetat för att ge de asylsökande ett humant och värdigt mottagande, den har regeringen aldrig brytt sig om.
Refugees welcome-rörelsen. De som tagit emot asylsökande i sina hem, de som suttit och lyssnat på jagade människor under långa nätter, de som tömt sina garderober på filtar och kläder. Barn som ger bort nallar. Denna solidariska opinion fick på sin höjd en klapp på axeln. Inget strukturellt eller ekonomiskt stöd för att orka fortsätta med en hållbar organisation, inga anställningar av volontärer, inget seriöst försök att finna boenden i slott eller kojor.

Det var viktigare för regeringen att lyssna in sina fiender och försöka tillfredsställa dem. Som om detta vore möjligt. Som om fascisterna någonsin skulle ge sig innan landet är flyktingfritt. Regeringen har öppnat dörrarna för en radikalt rasistisk politik, om fascisterna får en mer formell makt efter nästa val.
     Att fd socialdemokrater väljer att idag ge fascisterna informell makt genom att överta deras problembeskrivningar och lösningsförslag är ofattbart. Låt dem drömma om det under de mörka, kalla nätter som ska komma.

     En exceptionell tid kräver exceptionella beslut, tycks de anse. Men den exceptionella tid vi idag lever i är ändå inte mer exceptionell än att den allt mer börjar likna den allra värsta tiden.
     Varför inte lära av historien? Varför alltid fatta de mest ovärdiga besluten?

Det är första advent på söndag.
Flyktingbarnet är på väg till oss.
Skäms inför barnets ansikte!

Inga kommentarer: