torsdag, september 15, 2011

Om Gud m. fl. i Storkyrkan

Det hör inte till vanorna hos Politik och poesi att citera moderater.
Möjligen då tokmoderater.

En inskränkt riksdagsledamot för Kd är upprörd över att en imam var inbjuden att tala i Storkyrkan.
Upprörd kan man nu lika gärna bli över att sådana åsnor sitter i riksdagen. Men på sitt sätt är ju också de inbjudna. En kejsare kan göra en häst till senator, ett folk kan göra en åsna till riksdagsledamot. Vare sig diktatur eller demokrati har hittat någon bra utväg från idioti.

Om någon sa att Storkyrkan är lutherskt kristen och att därför endast lutheranska präster ska tala där, så låge det en viss logik i detta, om också ingen generositet. Men Kd skulle antagligen gilla en pingstpastor eller katolsk kardinal, och de hade inga problem med rabbinen som tidigare gästat. Det var imamen som var problemet - eller den världsreligion han företräder.

Det har alltid föresvävat mig att Kristdemokraterna blandar ihop religion och politik, eller Gud och samhälle (för att inte tala om Mammon).
Idag föresvävar det mig att de blandar ihop det på ett tämligen religionsfientligt sätt.
Ty jag har aldrig märkt att Gud skulle hindra någon från att gå i kyrkan.

Om riksmötet börjar med en samling i Storkyrkan så utgår jag ifrån att alla deltagande riksdagsledamöter går dit för en stund med Gud. Inte för att positionera eller fotografera sig.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Inte religiös själv och betraktar
kyrkor som hus att samlas i vid
högtidliga tillfällen
Tycker det är utmärkta tillfällen
att alla kulturers representander
samsas och utnyttjar kyrkorna för
viktiga yttranden.
Är det inte just sånt,som det behövs
mer av i ett samhäller som vårt?
Tror Gladiatan

Erik Rune sa...

Man kan också avskaffa all statlig religionsutövning. Riksdagsöppnandet är ett tillfälle att påminna om det.

Språkligt: "varken eller" passar bättre än "vare sig" i detta blogginlägg. "Vare sig" innehåller ingen negation, vilket "varken eller" gör.

Helena Duroj sa...

@erik rune: du har rätt, "varken" ska det vara. "eller" står ju där allaredan. men det som verkligen stör mig i efterskott är att jag upprepat pronominet "någon" i två på varandra följande meningar.

Erik Rune sa...

Huvudproblemet med ordupprepningar är som jag ser det ljudkrockar. Men om upprepningarna istället är skönt klingande måste de godkännas. Två av mina husgudar kan ordupprepa sig: August Strindberg och Lars Gustafsson. Den senare tycker mycket om ordet "ofantlig", kan jag berätta.