lördag, september 24, 2011

Haga idag

För ett drygt år sedan skrev jag mycket om Hagaparken, hade också en namnlista uppe under namnet Haga ska vara park.
Nu har Victoria Bernadotte och hennes man flyttat in, fastän de mycket väl kunde ha bott någon annanstans. En sen eftermiddag får jag tid att se efter – inte hur de har det, utan hur parken har det.

Alla brister i tillgängligheten som jag förutsåg har glädjande nog inte förorsakats. Merendels är parken fortfarande strövområde. Men vid slottsgrindarna ser det ut såhär:
Mer bilder än så blir det inte, ty Politik och poesi följer lagens påbud:
Men Hagas mystik lever än, ty den är större än den petiga privategendomen och överträffar alla Victoria B:s karriäranspråk.
Haga är den sällsynt lyckade föreningen av Gustav III:s personliga vanvett och samtida förskolebarn som äter matsäck i hans Ekotempel. Ska vi se till nutidshistorien så var det här som luggslitna sjuttiotalister firade vår helt egna variant av Bellman-dagen i något mycket likt diktarens egen anda av att upphöja det barnsliga och fåniga till konst och sång.
Hagamystiken är sol och slott, dunkla dungar, enslighet och festivitas, paradis och fattigdom
och Lövhäxan vakar över slänten nedåt Pelousen mot raden av ekar och lindar

1 kommentar:

Anonym sa...

Snart,kanske Haga får uppleva
kungligt barnskrik som tävlar med
fågelsången i parken medan turisterna
trängs bak stängsel och skyltar.
Skönt att det mesta är öppet för besök
och beundran,fast på lite avstånd från
de med krona på huvudet.
Gladiatan.