lördag, februari 19, 2011

Matte = tänka; inte.

Svenska ungdomar är sämst i hela världen i matematik. Nåja, de befinner sig iallafall strax under det europeiska genomsnittet. Det är givetvis illa, det gör det svårare att få fram kompetenta ingenjörer i vårt land. Därför satsas det stort, statligt och kommunalt, på att förbättra situationen. Så långt är jag med.
Men varför är det så viktigt att kunna matematik? Jovisst, vi måste kunna räkna. Men att kunna räkna är inte vad matematiker menar med matematik. Under det att mattesatsningarna pågår står det allt mer i rapporterna om att tänka matematik, tala matematik. Matematik är ett språk, är kommunikation och konstruktion, en annan dimension omistlig i våra liv… Det är där jag börjar snea. Har jag levt i 55 år på att räkna halvbra ska ingen komma och påstå att det för överlevnaden är nödvändigt att tänka matematik.

Låt oss fastslå att det är viktigt att tänka. Och att det är skräp med en skola som inte låter barnen göra det.
Ta historieämnet. Jag har hört en bedrövlig massa lärare undervisa i historia som om den saknade betydelse. Med epoker som rubriker framställs djupgående samhällsförändringar och dramatiska äventyr, allt utklätt i lustiga paltor och med inlevelse i hur synd det var om barnen, med en historiesyn på skvaller- eller mytologisk nivå.
Hur ska vårt samhälle överleva med människor som har noll koll på sin forntid, samtid och framtid? Hur ska morgondagens sociologer, ideologer och en massa andra –loger kunna bygga samhälle utan förklaringsmodeller?

Jag tvivlar på att bristen avhjälps genom att tänka matematik, även om det säkert är roligt, och det roliga är just vad de nyfrälsta framhåller: ”I skolan var matte så svårt men nu har jag börjat tänka och då blev det så roligt, och det ska alla andra också göra!”
Men matematik är inte att tänka, utan ett sätt att tänka.

Receptet för grundskolan var under en kort, förmörkad period att satsa på kärnämnena. Barnen skulle träna svenska, matematik och engelska. Med betoning på träna – alltså färdighetsträning, inte att tänka. Nu har utbildarna förstått att tre ämnen inte räcker, så nu är det naturvetenskapen och entreprenörskapet som ska ha statligt stöd för att utvecklas. Undra på att jag är bekymrad över samhällsvetenskaperna. Här föreligger någon sorts maktkamp, och den är mycket viktigare än att matematiker och naturvetare snott pokalen från humanisterna i en snävt akademisk match med aningslösa icke-intellektuella pedagoger som bollkallar.
Kan det vara så att det är någonting som barnen inte ska tänka på, medan de tänker matematik?
Finns det förhållanden som barnen inte ska undra över, medan de utmanas av förhållandena mellan storheter, abstrakt problemformulering och geometrisk konstruktion?

Så långt bekymret; enbart full i skratt blir jag när de nyligen aha-skådande matematikerna berättar om att en hel värld ligger förborgad i likhetstecknet och att de allra flesta inte har förstått det!
Grattis till att skapa magi av jobbet. Själv funderar jag hellre över bruket av semikolon.

4 kommentarer:

magda sa...

"Men matematik är inte att tänka, utan ett sätt att tänka."

Ja! Just så! Tack!

Anonym sa...

Orsaken på oförmågan kan vara-
annat sätt att tänka dvs akademiskt
inte matematiskt?
Mattesnillen är väl ofta vänster hänta
liksom musiker ofta är det?
Se-matematiken och verbalt beskriva
det man ser,kan vara det enklaste.
Allt är ju upplagt efter matematiskt
mönster,från rymden till blombladen.
Rätta mej om jag har fel!
Gladiatan

Erik Rune sa...

"Kan det vara så att det är någonting som barnen inte ska tänka på, medan de tänker matematik?"

Så kan det vara, men jag funderar på om inte förmågan att tänka matematik stärker förmågan att tänka också på annat sätt.

Det går att påstå att förmågan att spela schack inte kan användas till något annat än att spela schack. Ändå tänker jag mig att spelstyrka i schack ger insikt om t ex beslutsfattande och konsekvenser.

Tankeförmåga i matematik borde på samma sätt ge bättre möjlighet också till annat tänkande även om matematik kan te sig lika avskilt, abstrakt som schack.

Frågan om oändlighet (en liggande åtta) och marxism. Är marxismen bejakare av oändlighet? En framstegstroende marxist borde vara en vän av oändlighet. Inte bara det - borde i så fall också kunna tänka omkring begreppet, dvs tänka matematik. Och studera alla vetenskaper inklusive matematik för att bli en hel människa.

Helena Duroj sa...

@erik rune: en framstegstroende marxist bör absolut tänka allting. vi andra tänker vidare iallafall.