söndag, december 09, 2007

Fakta om massinvandringen

Igår skrev jag om en utmärkt artikelserie i Dagens arbete. Den avslutas med några fakta som kan vara bra att komma ihåg:

Enligt den högerextrema skrämselprogandan tar Svge emot mest flyktingar i världen, och det talas om massinvandring. Detta är långt ifrån sanningen. Enligt FN var ca 20 miljoner människor på flykt under år 2005. Få av dem sökte sig till Europa.

Detta år beviljades drygt 56000 uppehållstillstånd beviljades i Sverige, och av dem var 8076 flyktingar. 22028 var anhöriga till personer i Sverige (tio procent anhöriga till flyktingar). Invandring under EES-avtalet, alltså av personer boende i Europa, var 18000, och cirka 6800 var gäststudenter.

Få asylsökande får uppehållstillstånd i Sverige. År 2005 beviljades endast tretton procent. Under hela 2000-talet har siffran legat mellan tio och tjugo procent.

Sjutton procent av dem som invandrar till Sverige är hemkommande svenskar. 31% av invandrarna är från Norden, hemkommande svenskar inräknade.

Källa: Anna Tiberg, Daniel Poohl, Dagens Arbete 071127

12 kommentarer:

Tobias Struck sa...

Helena. Så dessa siffror lugnar dig? Det lugnar dig alltså att Sverige tar emot allt färre flyktingar och allt fler utomeuropeiska invandrare (som exempelvis de många anhöriga till flyktingar eller andra invandrare från länder utanför Europa)? Du glömmer dessvärre konsekvenserna av anhöriginvandringen.

Från Migrationsverkets hemsida
(http://www.migrationsverket.se/):

"Uppehållstillstånd

Under 2006 fick 86 436 personer uppehållstillstånd, en ökning jämfört med 2005, då motsvarande siffra var 62 463.

19 037 personer fick uppehållstillstånd av flyktingsskäl, andra skyddsbehov, humanitära skäl och synnerligen ömmande skäl. Av dessa fick 10 689 tillstånd enligt den tillfälliga lagen om ny prövning av beslut om av- och utvisning.

Av dem som fick tillstånd av flyktingsskäl, andra skyddsbehov, humanitära skäl och synnerligen ömmande skäl fick 3 657 personer tillstånd av humanitära skäl och synnerligen ömmande skäl. Utöver detta fick 1 626 personer tillstånd inom den så kallade flyktingkvoten, medan 4 433 personer fick tidsbegränsade tillstånd.

26 668 personer fick uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Av dem var 3 799 anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, skyddsbehövande i övrigt eller av humanitära skäl.

6 094 personer fick tidsbegränsat uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. 350 av dem fick permanent uppehållstillstånd.

20 198 fick uppehållstillstånd enligt EES-avtalet eller registrerade uppehållsrätt som EU-medborgare. Av dem var 10 164 arbetstagare och 3 491 studerande.

7 331 fick uppehållstillstånd som gäststuderande, 494 fler än 2005.

623 adoptivbarn fick uppehållstillstånd 2006.

Diagrammet nedan visar hur uppehållstillstånden fördelar sig på olika grupper.
Diagram: Uppehållstillstånd 2004"

Av dessa sifror kan vi utläsa att 28.999 människor fick uppehållstillstånd i Sverige till följd av vad vi skulle kunna kalla "barmhärtighet" - men att bara 19.037 av dessa var flyktingar. Vi vet att riskerna är stora att svensk barmhärtighet missbrukas för syften som kusingiften, trafficing och förbättrandet av en redan OK levnadsstandard enligt de mått som råder i hemländerna - genom att avlägsna invandrade släktingar eller vänner i Sverige ombes att godkänna släktskapets eller vänskapens stora vikt.

"Barmhärtigheten" är felriktad, beaktat att så många flyktingar offras för anhörigas skull. Dessutom ökar anhöriginvandringen underlaget för grupptryck och skapandet av kulturella enklaver, där den enskildes för språk och utveckling nödvändiga anpassning, hämmas av kollektivets identitära, diskursiva påverkan.

Olika kulturers samlevnad inom samma nation förutsätter vissa minsta gemensamma nämnare för att inte segregation och maktkamp mellan de olika kulturella grupperna skall så konflikter och oro i samhällslivet (läs exempelvis om Libanon 1969 och framåt): Språk, grundläggande uppfattningar om medborgerliga rättigheter och vissa nationalromatiska sentiment (som julsånger, exempelvis) fungerar som ett socialt kitt, som ökar solidariteten och säkerheten i befolkningens utbyte människa till människa. Det handlar inte om att bevara kultur, utan göra det möjligt för den att utvecklas sunt. Och om du inte anser att Mozart och Voltaire (för att nämna några) implicit har tillfört din mentala och sociala utveckling mer än djungeltrummor, så lider du nog av bristande självinsikt. Det är inte självklart att västerländsk kultur fortlever. Det är en arrogant och etnocentrisk syn om någon, att vi européer är så bra att massinvandring från länder utanför vår kultursfär inte kan hindra vår självklara kulturella överlevnad.

I Sverige har vi ett etablissemang som förbjuder etniska svenskar att bära nationella symboler och tala nedsättande om människor från andra kulturer. Men om en arabisk muslim från Irak bär en tröja med Iraks flagga och talar nedsättande om kurder, så "vänds andra kinden till" av samma etablissemang - på typiskt "barmhärtigt" sätt.

Själv är jag varken "högerextrem" eller rasist, men jag kan inte låta bli att undra när överklass som du, som har lobbat för massinvandring som lönedumpningsredskap i så många år nu, skall få möta de sociala konsekvenserna av er ondska. När skall ni vakna inför att er girighet och er arrogans kan få samhällsföljder, som kan komma att påverka era egna barns liv? Menar ni på fullaste allvar att era pengar och er svartmagi gör er osårbara för det samhällskaos som segregation, etniska konflikter och moralisk mångkultur skapar?

Helena Duroj sa...

hej tobias. jag vet inte med mig vare sig att jag tillhör överklassen eller att jag skulle vara ondskefull. men visst har du rätt i att jag försöker påverka samhället för kommande generationer. i en öppen, humanistisk, rättvis riktning.

Tobias Struck sa...

Helena. Säg mig då vad som skall hända med Sverige om vi fortsätter att ta emot så många människor från kulturer med annorlunda rättsuppfattning än vår - och gör det på ett sådant sätt att de segregeras från det övriga samhället. Säg mig då vad som skall hända om etablissemanget fortsätter att förneka etniska svenskar deras rätt att uttrycka fosterlandskärlek, medan invandrares kärlek till sina ursprungsländer fortsätter att betraktas som estetiskt och etiskt tilltalande.

Det är redan nog med social och kulturell ödeläggelse för att jag skall vara tyst.

Men bespara mig sockersöta och naiva fantasier om att de stygga "smygrasistiska" svenskarna måste reformeras alternativt att invandrarna så gärna anpassar sig bara de får jobb och att du vet precis hur detta skall gå till. Stig ut i den mångkulturella verkligheten. Hoppa över din mysiga taxi bara för en dag. Ta tunnelbanan. Ta bussen. Inse Sverige.

Anonym sa...

"Svart magi"? Herreje, om vi i vänstern kunde sånt så skulle vi väl för länge sen ha åkallat en demon för att avsätta regeringen Reinfeldt och förflytta dem till Helvetet (eller liknande - förslagsvis Nässjö).

Tobias Struck sa...

Lowe. Duroj är inte den som hon utger sig för att vara. Ingen kan vara så intelligent och så naiv samtidigt i hennes ålder. En äkta socialist inser att massinvandring är en korporativistiskt social ingenjörskonst för att skapa lönedumpning. En som skriver hyllningsdikter till Rinkeby torg men själv lever ett förnämt, kultiverat och borgerligt bohemliv, döljer något. Det handlar om att hon har ett slags överklass-instinkt. Det handlar om att hon skyddar sin historiska identitets och grupps intresssen, även under socialistisk täckmantel. Duroj är en illuminat.

Och svart magi klarar sig för övrigt bara så bra som vit magi klarar sig illa. Det finns motkrafter mot ondskan, Gud-ske-lov.

Anonym sa...

lkJag tror inte att någon som inte måste fly från sitt land flyr frivilligt och lämnar ALLT bakom sig. Hjälp dem i deras hemland först och främst och går inte det så ta hit dem och HELA deras familjer. De MÅSTE få känna livskvalitet här när de väl är här. Men det ska vara goda skäl för att få komma. Besöka hur mycker man vill får man göra. Men inte leva på samhället då.
De som ändå MÅSTE komma hit ska erbjudas ett liv och jobb. Ja helt enkelt LIVSKVALITET. Lätt som en plätt faktiskt.Alla nöjda. Men glöm då inte att de bär på jobbiga erfarenheter som de kan behöva hjälp med först innan de börjar leva här med OSS. TILLSAMMANS. HEPP.

Anonym sa...

Jag tror att det är självkalrt för majoriteten i detta land att vi under 15 år tagit på oss en för stor kostym nr det kommer till flyktingmottagning och behandling av dem. S, V och MP kommer från miljöer där man saknar erfarenhet om hur det ser ut i världen och hur olika kulturer fungerar ihop med varandra. Detta förstår främst erfaran dimplomater, militärer och personer som jag själv som jobbar i internationella företag över hela världen och hört hundratals uttalanden om sveriges rykte i u-länder och det är utan tvekan så att majoriteten som kommer till Sverige har haft pengar i sitt hemland, söker samma livskvalitet i sitt nya land och vet att i Sverige får man pengar av staten för att gå hemma med barnen. Detta faktum är en stor morot när man har som tradition att föda 5-12 barn.

Samma okunskap gäller våra utbetalningar av bistånd till Afrika som nu börjar kritiseras av bl.a Folkpartiet (efter 15 år). Nu senast har det kommit fram att vi har frivilliga hälsoundersökningar för nyanlända flyktingar och som 2/3 av dem struntar i att genomföra (SR Ekot 6januari). Detta medför att sjukdomar som HIV och Tuberkulos aldrig upptäcks förrän det är för sent.

Jag är ledsen över att vi skämt ut vårt land så kapitalt som vi gjort. Sverige uppfattas idag som lättlurat och flata pga våra politiker bördiga från blåögda och oerfarna medelklassfamiljer med enda utlandserfarenhet som charterturister och senare lyxiga konferensresor till Nice och Bryssel.

Conz sa...

Helena: Du kallar Dig säkert arbetarvän, men varför ska Vi som förvärvsarbetar tvingas betala för andras uppehälle? Invandring ska inte vara en kostnad överhuvudtaget. Man behöver inte gå tillbaka många år alls för att se hur invandringspolitiken var utformad tidigare av inte minst den socialdemokratiska regeringen; för att få uppehållstillstånd skulle man innan ha skaffat bostad, arbetstillstånd och ett arbete.

Är vänstern ute att dölja sina likheter med nationalSOCIALISMEN eller varför detta vurmande för muslimsk invandring?

Anonym sa...

13.700 "anhörige" förste halvår 2007 - direkt ind på social bistånd.

Ett tal som stiger eksponentielt.

steen sa...

Merit Wager från SCB:


Invandringen till Sverige har enligt Statistiska centralbyrån (SCB), som mäter efter hur många som faktiskt har fått personnummer, varit följande sedan millennieskiftet:

2000 - 58.659 personer inklusive barn
2001 - 60.795 personer inklusive barn
2002 - 64.087 personer inklusive barn
2003 - 63.795 personer inklusive barn
2004 - 62.028 personer inklusive barn
2005 - 65.229 personer inklusive barn
2006 - 95.750 personer inklusive barn
2007 - drygt 100.000 personer inklusive barn.

Anonym sa...

Det finns inte en enda ledig lägenhet för oss arbetarklassungdomar med svenskt efternamn, jag har vuxna vänner som trängs tre stycken tillsammans i trånga tvåor, ändå meddelar nyhetrna glatt 1500 nya invandrare till göteborg nästa år. Vilken jävla fräckhet. Var skall de bo? Var skall våra barn bo? Som Struck sa, massinvandringen piskas igenom för att skynda på lönedumpningen och hyresökningar. Klassisk fascistisk kapitalism, våra företag som vi byggt upp med skattepengar säljs ut. Vår medelklass förgörs av en ondskefull och förmögen elit som bor i rasrena bostadsområden och som tror att de kan kalla sig vänster för att de ger smulor tillbaka till dem som de har stulit allt ifrån. Tror ni verkligen att vi inte ser vad som pågår? Ni kan inte lura alla för alltid, till och med invandrarna börjar se igenom lögnen.

/Hans

Stina sa...

Utsäkta mig helena, men har du sett verkligheten????? Jag jobbar som socialarbetare i malmö, och ser verkligheten ni politiker har skapat.
Fy fan rent utsagt!