måndag, april 08, 2024

Mejla riksdagen om biståndet! - antifascistisk motkraft 17

Sveriges bistånd har rötter i kyrkornas och arbetarrörelsens solidaritetsarbete. Men regeringen vill ha en statlig styrning av biståndet, vilket betyder att en rad organisationer blir av med sina resurser och inte längre kan ge det direkta stöd som de gör idag. Det handlar om organisationer som Diakonia, Rädda barnen, Naturskyddsföreningen, ACT Svenska kyrkan, Kvinna till kvinna, Olof Palmes internationella center, Afrikagrupperna, RFSU, Världsnaturfonden, Civil rights defenders… För frivilligorganisationer utomlands betyder det att de inte kan lita på svenskt bistånd. Deras arbete för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter kanske inte kan fortsätta.

Vilket samhälle och vilken värld vill den svenska regeringen ha? Ska vi vara solidariska och hjälpas åt? Ska vi ge folkrörelserna möjlighet att bygga en hållbar framtid?

Biståndet och är en del av civilsamhället. Solidaritet och tillit är folkrörelsernas fundament. Risken för fascism ökar alltid när det frivilliga solidaritetsarbetet minskar. 

Du kan mejla dessa politiker:

joar.forssell@riksdagen.se (L)

gudrun.brunegard@riksdagen.se (KD)

katarina.tolgfors@riksdagen.se (M)

Ett förslag på mejltext har skickats ut av Diakonia:

Vad vill ni med biståndet?

Om Sida ska ta över folkrörelsebiståndet klipper ni viktiga band mellan det svenska civilsamhället och civilsamhället i biståndsländerna. Detta trots att regeringen i sin reformagenda pratar om att prioritera ett starkt civilsamhälle. Det som händer nu går i motsatt riktning.

Jag hoppas att du verkar för att regeringen snarast visar att ni menar allvar med det som står i reformagendan. Att civilsamhället ska stärkas.

Hälsningar…

fredag, mars 08, 2024

Anmäl skiten ur dem! - antifascistisk motkraft 16

 om första region lever nu Blekinge upp till Tidöavtalet genom att införa patientavgift för tolk vid vårdbesök. Avgiften ska betalas av patienten själv, om hen haft uppehållstillstånd två år eller mer.

190 läkare i Blekinge har samlats i ett upprop där de säger att bristande information läkare-patient kan utgöra ett hot mot liv och hälsa. Jurister som granskat beslutet finner att det strider eller riskerar strid mot en rad lagar: förvaltningslagen, kommunallagen, hälso- & sjukvårdslagen, patientlagen, samt mot Europakonventionen och Europeiska sociala stadgan. Vidare är förslaget diskriminerande, då det begränsar och villkorar rätten till vård och liv. Det minskar också patientsäkerheten eftersom viktig information från läkaren eller från patienten riskerar att gå förlorad under bedömning och behandling.  

Syftet med avgiften är att det ska påskynda svenskinlärningen. Men vi som ibland hör SD- och övriga regeringspartier tala tycker mest det låter som ett straff för dem som inte lärt sig svenska på den tid som regeringen anser ska vara tillräcklig.

Civil Rights Defenders kommer att överklaga beslutet – förutsatt att någon i Blekinge tar på sig att göra själva överklagan, då det behövs en regional koppling för detta.

Detta är viktigt för alla antifascister. Det går att göra något!

I flera städer och regioner motionerar bland annat Vänsterpartiet i fullmäktige om att staden inte ska kräva att de anställda följer angiverilagen. Det går att göra något!

Vi behöver inte sitta tysta och vänta på de nationalkonservativas slutliga maktövertagande. Vi måste göra något!

Demonstrera, skriv insändare, håll möten, ta upp det i föreningslivet, kontakta lokaltidningen, prata med folk, delta i språk- och stickkaféer, anmäl skiten ur diskriminerande lagförslag.

Denhär gången har vi turen att ha en del av den bildade övre medelklassen på vår sida. Läkare, advokater, professorer, psykologer… från respektive yrkesgrupp hörs protesterande röster. Det är folk som är vana att man lyssnar på dem. Ta deras röster tillvara!

Socialister, socialliberaler, demokrater, socialdemokrater, miljöpartister, progressiva, fackliga, kristna, frihetliga – det är dags att forma en antifascistisk motkraft.

måndag, januari 01, 2024

Läsefrukter från året som gick

År 2023 läste jag 124 böcker, men väldigt få gjorde varaktigt intryck. Och de som gjorde det var i stort sett samtliga skrivna av män, något förvånande. Låt oss börja med två tungviktare: Mikael Löfgrens Kulturstrider och statskonst, Richard Pettersson Kulturell turism. Böckerna liknar inte varandra, men beröringspunkter finns i hur kulturbruket utvecklas och kulturpolitiken bedrivs. Löfgren skildrar kulturstrider genom tiderna, hur kultur används av såväl konservativa nationalister som ikonoklastiska identitetspolitiker och hur statsmakten reagerat på detta. Pettersson skildrar kulturarvet genom tiderna, kulturarvet som nostalgi eller näringsgren, hur man vårdar eller uppfinner ett kulturarv. Det låter sig sägas att "allt” är kulturarv – men blir det då meningslöst? En metaeffekt skapas också: det är kulturarv hur man i olika tider hanterat kulturarv och hur det påverkas av den rådande... kulturen!

Peter Walther skrev Feber, en historisk skildring av tillståndet i Berlin 1931-33, alltså de många små och stora händelserna åren innan demokratin slutgiltigt föll. En tät och detaljrik bok både på politisk nivå och när det gäller personliga önskningar och tillkortakommanden.

Peter Kadhammars fotobok om Stockholm, En förvandlad stad, är väl värd att försjunka i för att jämföra arkitektur, trafik, mode, hygien. Tydligen började boken som Instagram-konto, så något gott kom också därifrån.

Alex Fuentes Den vita sparven befinner sig mitt emellan fakta och fiktion. Den skildrar en ung man ”Alex” under juntans i Chile skräckvälde. Boken är otäck att läsa, tortyrscenerna outhärdliga. Men det är viktigt att vi inte glömmer! Chile-frågan var oerhört viktig för oss från kuppen 1973 och när de första flyktingarna kom med sina vittnesmål. Fascismen är ett jävla mördande. Så är det bara.

Nu till skönlitteraturen. Lundells Vardagar har jag läst delarna 6-9 och blivit allt mer förtjust i. Nåja, inte i hans islamofobi, men skriva kan karln! Alla de många småförargliga detaljerna i ett vardagsliv blir till slut närmast humor, och iakttagelsen att ”det var i det här huset jag blev gammal” är djupt betydelsefull för oss alla i det stadiet på livsvägen.

Bästa omläsning var Lawrence Durrells Alexandriakvartetten. Visst är den pretentiös och mångordig och onödigt detaljerad men vilken miljö, vilka människor! Den snåriga intrigen betyder mindre än den mångkulturella förkrigsvärld som Durrell bygger upp som en myrstack av skönhet. 

Årets bästa idé var att se om filmen Nyckeln till Provence. Den bygger på Marcel Pagnols Le gloire de mon père, så jag beställde boken till biblioteket. Pagnols franska är enkel (bortsett från mängden naturobservationer!) och att läsa boken med filmbilderna kvar i huvudet var underbart. Dels för att förståelsen underlättades enormt, dels för att alla ansikten och röster ur filmen fyllde ut läsningen till en fullödig upplevelse av hyggliga människor i ett förtrollande landskap. Nästa år ska jag ta itu med bok två.

Någon katalog av läsefrukter utan kvinnor blir det bara inte. Så var så god, en bok för nördar: Den flytande världen av Ulla Wagner (red). Konst, teater, musik och mode i främst Edo-tidens Japan, dvs 16-1800-tal i Tokyo. Fascinerande skildring av nöjeskulturens utveckling och dess spridning mellan adel, borgare och andra stadsbor, illustrerad med fantastiska gamla bilder.

Kerstin Ekmans Löpa varg ska inte heller lämnas utanför. Jag brukar tycka Ekman är ganska tråkig, men med denna lilla roman har hon skapat det perfekta.

onsdag, december 13, 2023

Autokratisk tendens kräver antifascistisk motkraft (15)

Det är helheten som oroar. Så heter Civil Rights defenders rapport över det år som gått med Tidö-avtalet. Främst berör de kriminal- och migrationspolitik, och analyserna bygger på de fri- och rättigheter som Sverige ska följa. De poängterar att det mesta av Tidö-innehållet ännu är på utredningsstadiet, inte lag. Men riktningen är tydlig.

Forskning visar att ojämlikhet och fattigdom är riskfaktorer för kriminalitet, och att stränga straff inte har någon märkbar effekt. Hårdare straff kan tvärtom försvåra den dömdes återgång till vanligt liv, vilket ökar risken för återfall. Ändå rör sig kriminalpolitiken i Tidö-avtalet bort från rehabilitering mot repression (eller ren hämnd). Här handlar mycket om gängkriminalitet, men det begreppet saknar definition. Ännu ett problem är att flera förslag riktar sig mot människor som inte har begått brott.

Redan nu kan brottsbekämpande myndigheter avlyssna personer utan brottsmisstanke. Något som ska införas är visitationszoner, vilket innebär att samtliga i ett område kan utsättas för kroppsvisitation. Med en sådan politik riskerar flera grupper att misstänkliggöras utan grund, vilket absolut inte hör hemma i en demokratisk rättsstat. Och de förslag som riktar sig till unga lagöverträdare gör det utan att hänsyn tas till Barnkonventionen eller allmän barnpsykologi. Till exempel förslaget att vräka barnfamiljer när barn begår brott. Men ett liv med otrygga boendeförhållanden eller hemlöshet ökar bara risken för upprepad kriminalitet.

Genomgående är att Tidöavtalet och de politiker som ingått det sammanblandar kriminalitet med migration, som om där funnes ett orsakssamband.

Tidöpartierna har redan sänkt antalet kvotflyktingar från 5000/år till 900, och vill helst göra ett urval som inte grundas på behov utan på om personen antas passa in i Sverige (vilket inte är asylgrundande!) Migrationspolitiken som helhet präglas av en strävan att göra det allt svårare att leva i Sverige. Risk att få uppehållstillståndet återkallat försätter människor i djupaste osäkerhet, något som verkligen inte stärker förmågan att engagerat delta i samhällslivet. Detsamma gäller om höga krav för medborgarskap införs; människor som av olika skäl inte uppfyller kraven kommer att ses som andra klassens invånare.

Under året som gått har regeringen velat lagstifta snabbt. Men det är i brådskande lägen som det är viktigt att noga överväga varje möjlig inskränkning av mänskliga rättigheter. 

I sociala media (men inte bara där) märks nu en minskande respekt för politisk opposition. Motargument och politiska manifestationer framställs som osakliga och partiska och därmed säkrast att nonchalera. Ordet aktivism har kommit att stå för något hotfullt, och ordet terrorist används allt oftare om brottslingar eller demonstranter. Det finns idag autokratiska tendenser inom demokratin, och dem måste vi uppmärksamma och hejda.

Vill du få mer material från Civil Rights defenders, gå med i fb-gruppen Backa demokratin! Vill du läsa hela rapporten finns den här  

söndag, oktober 08, 2023

Bli bäst på att vara sämst - behovet av antifascistisk motkraft 14

Den svenska asylhanteringen ska ses över. Syftet är inte att förbättra eller underlätta för människor, utan tvärtom: det handlar om att begränsa de asylsökandes rättigheter, detta sägs rent ut i kommittédirektiven.

Har Sverige någonsin tidigare tillsatt en utredning som uttryckligen avser att göra livet svårare för utsatta människor? Visst har försämringar blivit resultatet, men då har ändå någon trott eller låtsats tro att förslagen var till allas bästa.

Kanske var försämringarna i sjukförsäkringen någonting i den här stilen. Den gången handlade det om att klämma åt ”fuskare”. De som lyckades komma över lite mer sjukpenning än de hade rätt till påstods sabotera hela systemet, därför skulle cancersjuka infinna sig på arbetsplatsen och mentalpatienter sitta och gissa på sin funktionsgrad i procent. Det gjordes också av en högerregering, förstås.

Ändå är en liten skillnad denhär gången att nu inte sägs att någon alls ska skyddas eller få lättnader genom att andra kläms åt. Det är alla de asylsökande som ska få sina rättigheter beskurna, ty de betraktas inte längre som människor, ännu mindre som medmänniskor. De anses skapa besvär för oss som bor i Sverige, därför stoppar Sverige deras eventuella rättigheter i en pressad situation. 

Detta ska göras genom att anpassa regelverket till miniminivån för EU. Ambitionen är att Sverige ska vara sämst på asylmottagande – ligga i botten!

Redan har det hörts nationalistiska röster som hoppas på att kunna kringgå EUreglerna och så att säga bli sämre än sämst. Därför är det extra illavarslande att utredaren är – häpp! – sverigedemokrat!

Är det så att regeringen ändå tycker det är lite skämmigt att Sverige kryper undan det ansvar vi tidigare tagit, så att de utnämner en SD-are för att kunna skylla ifrån sig efteråt? kanske de till och  med räknar med en så dålig utredning att den inte går att genomföra? Eller kan det vara så att regeringen förstått att SD börjar bli otåliga och irriterade - utsträcker de sitt fjäskande genom att låta SD ta vad de vill ha när det gäller människor som ändå inte räknas?

Det kommer vi aldrig att få veta. Vi ser bara det gamla uttrycket ”att sätta bocken till trädgårdsmästare” blekna till ett intet i jämförelse med: vi har en sverigedemokrat till asylutredare.

Tänker vi låta detta passera i tystnad – igen?

Tänker vi gå med på att bli bäst på att vara sämst?

Tänker vi av ren lättja offra asylsökande människor?  

Eller tänker vi bygga en antifascistisk motkraft.

lördag, september 23, 2023

Barnkonventionen ska följas som all annan lag - antifascistisk motkraft 13

Kampen mot angiverilagen har vuxit till en folkrörelse. Protestmötena i Stockholm och Göteborg samlade tusentals. Imorgon är det Malmös tur!

Den 24 sept kl 14-15 är det samling på Stortorget i Malmö. Arrangörer är en rad fackförbund, elevkårer, Civil Rights Defenders med flera. Delta om du är i Skåne!

De stora problemen med angiverilagen beskrivs i en debattartikel i Göteborgsposten, skriven av flera organisationer, bl a BRIS, Caritas, Rädda barnen, Svenska kyrkan, RFSL, Amnesty och Unicef, den var inte låst idag och finns här. 

I artikeln påpekas att informationsplikt för skolor skulle leda till att vissa barn inte vågar gå dit av rädsla för att bli anmälda och utvisade. Detta riskerar att beröva barnet hens rätt till utbildning vilket strider mot Barnkonventionen. Och om människor kan anmälas när de söker vård är risken stor att de undviker vården helt. Är det inte tryggt att söka vård uppstår onödigt lidande för barnen, trots att rätten till hälso- och sjukvård ingår i Barnkonventionen.

Som du kanske vet ingår Barnkonventionen nu mera i svensk lag. Märkligt då att de som starkast betonar laglydighetens betydelse på sociala medier är de som kyligt ignorerar Barnkonventionen och talar med förakt om övriga FN-konventioner.

Det rör sig i arbetslivet. Kampen mot angiverilagen har blivit en förenande faktor. Finns det mer du kan göra? Vill du nå fram till riksdagen med dina protester? Som enskild eller i en frivilligorganisation kan det vara svårt att nå fram. En rad lärdomar och förslag på hur du kan göra finns här på Ideell arena.

Gör vad du kan! Fortsätt tjata. Ta kontakt med varandra. Det är en samlad #antifascistiskmotkraft vi behöver.

fredag, september 15, 2023

#viangerinte - Antifascistisk motkraft 12

Förra veckan, demo i Stockholm. Nu på söndag: det samma i Göteborg.

#viangerinte!

Engagemanget mot tidöpartiernas angiverilag är stort i hela landet. Det verkar som att just detta: kravet på att yrkesverksamma, ansvarsfulla personer ska frångå sitt egentliga uppdrag för att sätta dit människor på flykt – är det som har fått människor att resa sig och säga ifrån.

Säkert är att de starka reaktionerna når fram. Medan högertwittrare snart har kommit fram till det-är-förbjudet-att-säga-emot-regeringen har sagda regering själv börjat fundera över om några små undantag i den nya lagen kan tänkas. Det räcker inte! Men det visar att de hört.

Politik och poesi har länge efterlyst medial uppmärksamhet för de protester som förekommer här och var i Sverige. Så länge ingen får veta vad som gjorts, tror man förstås att ingenting görs; att folk är någorlunda nöjda. Men äntligen! Demonstrationen i Stockholm fick ett reportage i Flamman (du får inte läsa så mycket, men ta och prenumerera vetja!) 

Demonstrationen i Göteborg samlas 17 september kl 15 på Gustaf Adolfs torg

Gör detta till vad det borde varit för länge sedan: #antifascistiskmotkraft !