lördag, september 23, 2023

Barnkonventionen ska följas som all annan lag - antifascistisk motkraft 13

Kampen mot angiverilagen har vuxit till en folkrörelse. Protestmötena i Stockholm och Göteborg samlade tusentals. Imorgon är det Malmös tur!

Den 24 sept kl 14-15 är det samling på Stortorget i Malmö. Arrangörer är en rad fackförbund, elevkårer, Civil Rights Defenders med flera. Delta om du är i Skåne!

De stora problemen med angiverilagen beskrivs i en debattartikel i Göteborgsposten, skriven av flera organisationer, bl a BRIS, Caritas, Rädda barnen, Svenska kyrkan, RFSL, Amnesty och Unicef, den var inte låst idag och finns här. 

I artikeln påpekas att informationsplikt för skolor skulle leda till att vissa barn inte vågar gå dit av rädsla för att bli anmälda och utvisade. Detta riskerar att beröva barnet hens rätt till utbildning vilket strider mot Barnkonventionen. Och om människor kan anmälas när de söker vård är risken stor att de undviker vården helt. Är det inte tryggt att söka vård uppstår onödigt lidande för barnen, trots att rätten till hälso- och sjukvård ingår i Barnkonventionen.

Som du kanske vet ingår Barnkonventionen nu mera i svensk lag. Märkligt då att de som starkast betonar laglydighetens betydelse på sociala medier är de som kyligt ignorerar Barnkonventionen och talar med förakt om övriga FN-konventioner.

Det rör sig i arbetslivet. Kampen mot angiverilagen har blivit en förenande faktor. Finns det mer du kan göra? Vill du nå fram till riksdagen med dina protester? Som enskild eller i en frivilligorganisation kan det vara svårt att nå fram. En rad lärdomar och förslag på hur du kan göra finns här på Ideell arena.

Gör vad du kan! Fortsätt tjata. Ta kontakt med varandra. Det är en samlad #antifascistiskmotkraft vi behöver.

fredag, september 15, 2023

#viangerinte - Antifascistisk motkraft 12

Förra veckan, demo i Stockholm. Nu på söndag: det samma i Göteborg.

#viangerinte!

Engagemanget mot tidöpartiernas angiverilag är stort i hela landet. Det verkar som att just detta: kravet på att yrkesverksamma, ansvarsfulla personer ska frångå sitt egentliga uppdrag för att sätta dit människor på flykt – är det som har fått människor att resa sig och säga ifrån.

Säkert är att de starka reaktionerna når fram. Medan högertwittrare snart har kommit fram till det-är-förbjudet-att-säga-emot-regeringen har sagda regering själv börjat fundera över om några små undantag i den nya lagen kan tänkas. Det räcker inte! Men det visar att de hört.

Politik och poesi har länge efterlyst medial uppmärksamhet för de protester som förekommer här och var i Sverige. Så länge ingen får veta vad som gjorts, tror man förstås att ingenting görs; att folk är någorlunda nöjda. Men äntligen! Demonstrationen i Stockholm fick ett reportage i Flamman (du får inte läsa så mycket, men ta och prenumerera vetja!) 

Demonstrationen i Göteborg samlas 17 september kl 15 på Gustaf Adolfs torg

Gör detta till vad det borde varit för länge sedan: #antifascistiskmotkraft !

fredag, augusti 25, 2023

Vi anger inte! - antifascistisk motkraft 11

Regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med förslaget om en angiverilag. Nytt i förslaget är att det kan bli konsekvenser för den som underlåtit anmäla. Förslaget introducerades i Tidöavtalet och har mötts av stark kritik. Om förslaget röstas igenom av riksdagsmajoriteten kan exempelvis sjukvårdpersonal och lärare tvingas ange papperslösa till polisen. Denna så kallade anmälningsplikt (eller angiveri) kommer säkerligen att hindra papperslösa personer att få tillgång till grundläggande rättigheter så som vård och skola.

Barnkonventionen, som är lag i Sverige, gäller för alla barn oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte. Angiverilagen kommer alltså att medföra brott mot att barnets bästa alltid ska sättas i första rummet.

Detta ”signalerar ett oroväckande skifte i vår demokrati” skriver Civil Rights Defenders.

Flera fackförbund inom välfärdsyrkena är starkt kritiska mot förslaget. En facebookgrupp, Vi anger inte, som drivs av en grupp vårdanställda, har sedan i våras drivit en kampanj mot lagförslaget. Offentliganställda i flera olika branscher protesterar mot att de utöver sina vanliga arbetsuppgifter också ska rapportera papperslösa. Om de brukare de möter inte har alla papper i ordning förväntas personalen prioritera migrationspolitiken framför yrkesuppdraget och de yrkesetiska koderna.

Detta vore mycket viktigt att uppmärksamma i riksmedia, utöver fackpress. Här finns början till en #antifascistiskmotkraft som behövs mer än någonsin! Det handlar om att försvara humanismen, barnen, yrkeshedern - och demokratin. 

torsdag, juli 27, 2023

Sortera människor efter intryck - antifascistisk motkraft 10

Regeringen har kommit med nya riktlinjer. Visserligen är det mycket få kvotflyktingar som ska tas emot i landet, men redan för dessa få krävs det regler. Detta är människor som lever i mycket stor utsatthet, människor som redan varit med om mer än man ska behöva stå ut med och som ännu inte är i säkerhet. Det är dessa människor som högern vill testa, göra urval på. Så att inte folk som högern tycker beter sig felaktigt kommer för att leva i vårt land. 
     Flyktingarna ska visa att de är driftiga och har goda värderingar, säger minister Stenergard eller Stenhjärta som man också kan säga. Denna framåtanda och dessa värderingar ska kvinnor som överlevt sexuell tortyr i krig och barn som ett sina föräldrar skjutas uppvisa, åtminstone om de vill bo i Sverige. Är det så att de kanhända behöver hjälp eller har blivit rädda och misstänksamma av sina upplevelser, ska de inte vända sig till landet där stenhjärtan styr. 
     Detta är att frångå de internationella konventioner Sverige förbundit sig till. Var inte Moderaterna ett parti som brukade respektera lagar och regler och ingångna avtal? Inte nu mera. Konventionerna har fastställts för att tydliggöra vad det innebär att vara människa med fri- och rättigheter, och jag misstänker att om högern en gång respekterade detta så var det själva konventionen; något som man kommit överens om. Innehållet var troligen aldrig viktigt för dem, och de kan nu, med fascisterna i ryggen, lättat lämna det därhän.

Migrationsverket har invänt att direktivet om driftighet och värderingar är luddigt och därför svårt att följa. Moderaterna har alltid värnat om hög kompetens, så Stenhjärta sätter väl då sina bästa jurister på jobbet? Icke! Hon medger att det är svårt att mäta, så Mig-verket ska utgå från det intryck de fick under mötet med flyktingen. 
Såväl rättsosäkert som oseriöst, säger kunniga politiker som uttrycker sig hövligt. Politik och poesi föredrar att vråla: STENEN HAR SPRITT SIG ÄNDA OPP I HJÄRNAN! Det är nämligen ytterst ovanligt att ministrar med avsikt ger så luddiga direktiv att tjänsteutförare med all rätt kan gå på infall och intryck. 
Det var faktiskt sådant som inte fick hända i det gamla myndighets- och ämbets-Sverige. För övrigt, de institutioner som regeringen gradvis vill byta ut mot nationalistiskt sinnade.

Sten på sten. Minns minister Stenhjärta de Vita bussarna? Var det så här: de körde in i Belsen och stannade till vid varje överlevande för att kolla offrets driftighet och värderingar. Om de fick ett intryck av att vederbörande kunde tänkas gå och hänga läpp efter sina svårigheter eller hade tendenser till att stjäla mat, ja då fick de sitta kvar där bland liken och käka jord. 
     Var det så minister Stenhjärta anser att det borde ha varit? Jag får ett intryck av det. 

En #antifascistiskmotkraft blir allt viktigare.

lördag, juli 08, 2023

När politiker och myndigheter sviker - #antifascistiskmotkraft 9

Citat från facebookgruppen NU ÄR DET NOG 

”Svarta paraplyer för en anständig svensk migrationspolitik. för vår sorg och medkänsla med det afghanska folket och de afghanska flyktingarna i Sverige. Och för det skydd som det svenska civilsamhället erbjuder när politiker och myndigheter sviker. Nätverket Nu är det nog! kräver 

- amnesti i form a permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande unga, av alla nationaliteter 

- amnesti i form av permanenta uppehållstillstånd för de afghanska flyktingarna i Sverige att Barnkonventionen tillämpas för alla barn i Sverige 

- att permanenta uppehållstillstånd återinförs som norm

Du kan också vara med. Det är enkelt och behöver bara ta tio minuter: Du fäller upp ett svart paraply, fotograferar och lägger ut i sociala medier med hashtaggarna #afghanskalivräknas #sverigekanbättre #nuärdetnog #rivtidöavtalet”

De svarta paraplyerna deltog också i Malmö Pride. Nu när politiker och myndigheter sviker (min kursivering) måste vanligt hyggligt folk gå ut och göra sitt. Nu när inget svenskt parti vågar lyfta frågan om den omänskliga och ändå hårdnande behandlingen av asylsökande och flyktingar, då sviker också media. Ingen tidning jag har tillgång till rapporterar någonsin om civilsamhällets stöd till flyktingar och de protester mot regeringen som genomförs.

Hur kan fascisternas dagliga utspel vara viktigare än att solidariteten fortfarande lever?

lördag, juli 01, 2023

Tystnaden - antifascistisk motkraft 8

Fortfarande är det tyst.

Inga massdemonstrationer på Götaplatsen eller utanför Riksdagshuset.

Inga solidaritetsyttringar.

När det görs en koranbränning utanför en moské – då kan man lufta sina åsikter via twitter. Annars är det tyst. Var är den folkliga vreden?

Kanske på  mindre orter. I Hemse genomfördes för första gången ett arrangemang i #taettklivframåt, nämligen en gemensam promenad för demokrati, mänskliga rättigheter och en hållbar framtid. I Hörby fälldes än en gång de svarta paraplyerna upp för en anständig migrationspolitik.

Om detta får vi intet veta i borgerliga media. Dessvärre inte heller i vänstermedia. Jag har mejlat, tipsat, påtalat det viktiga i att sprida goda initiativ så att fler känner det meningsfulla i att engagera sig tillsammans med andra.

Jag har inte fått något svar på varför det är ointressant att bevaka.

Kanske för att det är mindre orter. Som att det där inte bor någon som är intressant. 

Men om det är där någonting börjar? Ska inte vänstermedia vara med då?

Jag får inget svar.

Det är tystnaden som kommer ta död på oss.

fredag, juni 16, 2023

Vi anger inte - antifascistisk motkraft 7

Kampen mot stasi-samhället går vidare. Den SD-ledda regeringen har ett lagförslag om att offentliganställda ska tvingas ange om det kommer så kallade papperslösa som efterfrågar medmänskliga tjänster så som skola eller vård.

I Barnkonventionen slås fast att alla barn har rätt till undervisning. Barnet har alltså rätt till det, oavsett förälderns rättsliga status. Varje människa har också rätt att få den vård hen behöver vid sjukdom eller olycka. Andra kommunala tjänster kan helt enkelt vara nödvändiga för att ha en dräglig tillvaro som asylsökande.

Enligt uttalanden från sverigedemokrater ska offentliganställda bara hålla tyst och lyda order. Ifrågasättande, moral och civilkurage ingår inte i SDs samhällsbild. Men många personalgrupper säger istället: Vi anger inte!

Hittills har över 2400 vårdarbetare skrivit under en namninsamling mot angiverilagen. Om denna lag går igenom kan sjuka eller skadade människor avstå från att söka nödvändig vård i sin skräck för att avslöjas och föras ut ur landet. (Jämför med när Anne Frank behövde glasögon under tiden i gömstället, och familjerna resonerade om eventuella möjligheter att besöka en optiker – en risk de inte kunde ta.) Lagförslaget om angiveri är lika moraliskt förkastligt som sökandet efter judar i tyskockuperade länder. Här är sidan Vi anger inte

Inte heller bibliotekarierna uppskattar angiveriförslaget. Hundratals biblioteksanställda svarar i en enkät att det skulle kännas oetiskt att anmäla papperslösa som kommer till biblioteket, och flera skulle säga upp sig eller vägra anmäla om lagen förverkligas. En artikel om enkäten finns här