fredag, december 28, 2012

Om det vanliga


En tisdag vid tiotiden
i korridorernas dolska dis
vänder vishetslärarna blad
 
Välavvägda beslut fattas fortsättningsvis
i mandarinernas vana bekräftelse
av varandras malande
om mänsklighetens framtid
 
En disig tisdag ler klockans visare
segt sitt ständiga tio över tio
över beslutsfattare och bladvändare
strängt engagerade i sin egen kompetens
då de upphör att be för människorna, de som utgör
arbetsmaterialet

Tiden slöt sig en tisdag
om klockornas malande innanmäte
och framtiden tonades ut
konformistiskt