lördag, juni 30, 2007

Under Stockholms broar


Jag vet var spindlarna spänna
i vassen nät över vattnet
var den skummaste dagningen dallrar
i den blommande ljungens skogar

Dan Andersson, Vårkänning

Även under spannen i stadens broar
spinns och spänns näten
mikroperspektiv på stålkonstruktionerna

fredag, juni 29, 2007

EU:s fördrag - rösta eller rusta?

EU:s så kallade nya så kallade fördrag innehåller inte alltför mycket nytt. Det var väl heller inte meningen, eftersom det skulle sammanfatta ett alltför stort antal alltför utspridda texter. Förespråkarnas slutsats är därför att vi inte behöver folkomrösta. Detta stöds av att fördragsförslaget numera inte kallas konstitution (om vilket de flesta stater folkomröstar) utan ”reformfördrag”. De flesta stater genomför ju reformer ibland, inte sant? Hursomhelst innehåller det reformerade fördragsförslaget ett alltför stort antal saker som är alltför dåliga för att bara trummas eller hummas igenom. Till exempel:

- Överstatligheten ökar kraftigt både när det gäller straffrätt och civilrätt.
- EU-parlamentets makt ökar på en rad nya områden, på bekostnad av de nationella parlamenten.
- De stora medlemsländerna vinner inflytande på bekostnad av de små.
- Utrikesministerposten kvarstår med annan titel (”hög representant”), och militariseringen fortsätter. En ändrad formulering går ut på att EU kan, istället för ”ska”, utveckla ett gemensamt försvar, men en krigsmaterielbyrå ska inrättas. Medlemsländernas militära upprustning ska uppmuntras, och hela EU görs till en militär allians som samordnas med Nato*.
- Den fria markanden är överordnat mål och har företräde framför nationella lagar om miljöskydd, konsumentskydd eller alkoholpolitik, om dessa begränsar varornas fria rörlighet. Liksom budgetdisciplin och låg inflation är överordnade mål om låg arbetslöshet eller social trygghet.

Tack till Hanna - som i sin tur tackar Jonas Sjöstedt, fd EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. Texten var för viktig för att inte bli lånad och spridd.


* Så att medlemsländer som inte är med i Nato kan fundera över vad alliansfrihet betyder. Om det överhuvudtaget finns någonting att inte vara allierad med längre.

tisdag, juni 26, 2007

Tack för det, Integrationsverket

Hörde ni nyheten från SR Ekot:
Immigranter som inte kommer från de sk västländerna har sämre värden på sjukdom, arbetslöshet, bostadsstandard, inkomst och skolframgång för barnen. ”På samtliga områden är läget sämre för invandrare” står det i Integrationsverkets sista rapport.

Javisst är det ett eko. Vi har hört det förut. Det är en sanning som kanske inte tål att... men ändå måste upprepas.
Den vanliga slitna kommentaren brukar vara att integrationspolitiken har misslyckats. Detta har ekat från höger till vänster, mellan medborgare och politiker: det är integrationspolitikens fel, så låt oss tävla i uppfinningsrikedom om vilka felen var. Förtryck av entreprenörer, dalt med hedersmördare, brist på hemspråksundervisning - eller var det tvärtom hemspråksundervisningen?

Men Integrationsverkets analytiker Mikael Rundqvist orkar bryta ekoeffekten: ”Det är inte integrationspolitiken som har misslyckats. Vi tycker inte den har genomförts riktigt. För att kunna säga att den har misslyckats måste den ha genomförts. Sedan vet vi ju inte vad som hade hänt om vi inte hade gjort någonting alls.” Det är alltid glädjande att möta människor med ett sakligt förhållningssätt och insiktsfull historieskrivning. Tack, Rundqvist.

Tack & adjö, för Integrationsverket stänger på fredag. För ett drygt tiotal år sedan skrev jag Vänsterpartiets reservation mot dess tillkomst. Sedan dess har vi också motionerat om dess nedläggning. Ändå känns det beklämmande. För att vara självironisk: vi tänkte förstås lägga ned det på ett mycket mer progressivt sätt! Verkets stora och värdefulla insats har varit kunskapsinsamlandet, som nu riskerar att i bästa fall spridas. I värsta fall att ingen längre frågar efter denna sortens kunskaper.

Mer ur Ekots inslag: ”Integrationsverket har haft tydligt ett ansvar när det gäller introduktionen av nyanlända. Där är vi rätt självkritiska. Vi kan se att introduktionen inte har speciellt stor betydelse för människors fortsatta liv i Sverige.”
Jag är en av dem som trott på introduktionens av nyanlända stora betydelse och som upprepat det som ett illa underbyggt eko. Så tack än en gång, för den sista intressanta rapporten.