lördag, oktober 16, 2010

Ny skollag

Kunskap valfrihet trygghet, det är mottot för den nya skollagen. Till dess fördelar hör att den ökar rättssäkerheten för barn och föräldrar och förbättrat möjligheterna att överklaga. En annan fördel är att de fristående skolorna blir en integrerad del av grundskolesystemet och att allting i lagen därmed gäller dem så att det inte längre går att krångla sig förbi lite billigare. Tyvärr är detta också ett sätt att permanenta den så kallade friskolereformen genom att kunskapsföretagens verksamhet görs till en del av det nationella skolväsendet.

Mer bra: skolans kompensatoriska uppdrag betonas, att uppväga skillnader i barns förutsättningar. Undervisningen ska drivas enligt vetenskapliga metoder och/eller beprövad erfarenhet. Barnkonventionen och ”barnets bästa” är inskrivet i lag och barnets åsikt ska alltid höras i frågor som rör henom. Vidare ska barnen ska ha tillgång till bild, hälsovård och SYO, och specialpedagogiken finns inskriven som en del av elevhälsan. Formuleringen ”tillgång till” är medvetet vag, eftersom varje glesbygdsskola inte kan anställa en sjuksköterska eller bibliotekarie utan tillgången måste säkras över kommunen - som förstås är bra att ha på landet, där privatskolorna inte självsår sig.

Mindre bra i nya skollagen: Trygghet och studiero har fått ett eget kapitel. Men det är en felaktig markering. Ttrygghet och studiero är så viktiga att de gott kan skrivas in i alla andra kapitel som förutsättningar för att verksamheten håller hög kvalitet. De ska inte ha ett eget kapitel som lyfter dem till mål och inriktning! Ty det som är nytt i kapitlet är en pinsamt konkret åtgärdstrappa – vad pedagogen och skolan ska göra när barnet gör fel.
Att tala med barnet eller utröna hens motiv finns inte med i trappan, endast fyrkantiga korrigeringsinsatser som barnet faktiskt kan tänkas skita i, och vad gör vi med trappan då?
Jo, vi har några steg kvar efter tillsägelse och utvisning, nämligen skriftlig varning och avstängning.
Skriftlig varning är ett sätt att formalisera de evinnerliga föräldrabrev som pedagoger och skolledning naturligtvis både förr och nu begagnar sig av. Skillnaden är dels rubriceringen enligt gammal läroverkssed, dels att varningen verkligen ska innehålla en sådan: ”Om din son-dotter inte... så kommer ... att hända.”
Men med tanke på att skolans mål (fortfarande) är att alla barn ska nå målen finns det väldigt lite hot att ta till. Det enda hotet är just avstängning, att inte få vara i skolan, och det ska absolut inte förekomma i en obligatorisk skolform.
Men gör det nu, när liberalerna genomdrivit sin vilja.
Nu när modern betyder att göra som på farfars tid.

fredag, oktober 15, 2010

Billig bostadsrätt i Solna

Tre och en halv mille är nålpengar räknat i landets budget. Men i dethär fallet en nål som sticker riktigt illa. Tre och en halv mille kostar det att hålla Victoria Bernadotte med make bekvämt bosatta på Haga slott.
För de pengarna skulle hemlösa kunna få härbärge många nätter.
Eller Brunnsviken befrias från vass och buskslyet röjas i Hagaparken.

Minns ni det än?
Haga ska vara park!

torsdag, oktober 14, 2010

När och hur vänsterrörelse uppstår...

Idag gör jag som så många andra, bloggar en länk.
Har en artikel i Flamman om när och hur vänsterrörelse uppstår.
Läs den

Okej, en länk till. Lösningen kan inte vara att formulera en politik för medelklassen och en annan för arbetarklassen, skriver Storstad om jakten på medelklassen.

onsdag, oktober 13, 2010

Vem är för många?

”Man måste förstå folk, för är dom inte väldigt många nu?”

-Man måste inte alls förstå folk.
För det första är dom för många, folket,för att vara förståelsebara.¨
För det andra måste man inte förstå allt och alla
eftersom Skit inträffar utan den minsta förståelse.

”Man måste förstå folk, för är dom inte väldigt många nu?”
-Man kan gott förstå, att så fort det är tal om för många
menar folk antingen mördarsniglar eller andra människor,
människor som missunnas både förståelse och förstavelsen med-

För många männskor betyder ”för många” inte vanligt folk
utan den sortens ovanliga som genom att flytta till Sverige
blev för många, en knapp miljon
som i en värld på fem miljarder kan te sig väldigt många
för den som håller på och förstår folk
istället för realiteter.

Om du förstår att folk är ensamma, okunniga, svikna
trötta och övergivna, modlösa och mosiga
lurade på allt som de trodde, berövade det som de trodde sig förstå
då har du förstått folk.
Det räcker, utan att dra in en massa annat folk
som folk ändå tycker är för många.

Förstår du att folk är besvikna på
brorsan och bästa väninnan, chefen och banken
barnens betyg och den sketna lönen, benskörheten och vårdapparaten
på den stora meningslösheten klockan tre dygnet runt
då har du förstått folk.
Vilka av dem är det som är för många?

För många är de hukande tuvhopparna
fientliga egoisterna, kallsinninga fanatikerna
småsinta fånfisarna, pissiga feglingarna
de trång- och tjockhuvade, för många är de
alla elaka människor, alla orättvisa system.

Man måste… ingenting, utom att försöka
Därför försöker vi förstå, varför de som har fel är så många
och arbetar med den svåra frågan, varför systemen är så orättvisa
och slutar genast att blanda ihop det med att folk
i allmänhet
flyttar någon gång i livet.

tidigare publicerad på www.poeter.se

tisdag, oktober 12, 2010

Stövlarna i öronen

Bekymmersamt men inte oväntat: folket litar inte på forskarna, iallafall inte när det handlar om immigration. Dödläge inträder...
- då det är lågutbildade som (ofta) visar sig öppet främlingsfientliga
- och det av den orsakern cirkulerar en (inte helt grundlös) uppfattning att kunskap är verksamt mot rasism
- men kunskap inte efterfrågas

Stövlarna i öronen. Men om utbildningsministern kan säga att han struntar i forskning eftersom alla ändå vet hur det är, måste väl en före detta varvsarbetare eller arbetslös bergsprängare få säga samma sak. Vi har vare sig en regering eller ett mediaklimat som uppmuntrar till att fundera två gånger.

Artikeln utmynnar i en förhoppning att forskarna ska ta sig tid att i dialog med politiker och medborgare ska föra ut sin kunskap på ett begripligt vis. Det är bra - men det är, strängt taget, inte forskarens främsta uppgift och många av dem har inte heller satsat på att utveckla sin kommunikativa sida.

Det finns två andra samhällsinstanser som faktiskt har detta folkbildaruppdrag. Jag nämnde dem nyss. Det är utbildningssystemet och media.

- - -
Mindre alarmerande men dock oroande är skribenten som menar att Svenska kyrkan fortfarande är eller fungerar som en statskyrka. Kan någon reda ut begreppen här? Har det offentliga Sverige klarat av sekulariseringen eller inte?

måndag, oktober 11, 2010

språkbruk

det heter fortfarande fristående skola. sitter på föredragning av nya skollagen, och skolverket använder inga borgerliga eufemismer. det borde inte heller samhällsdebattörer göra