tisdag, juli 04, 2006

Dra in stödet!

Stockholms universitet har fått Linné-stöd för två forskningsprojekt, det ena om "integration av invandrare".

Milda makter, är detta år 2006? Hur kan man idag frivilligt och inför allmänheten uttrycka sig på det sättet? Att de skulle beforska samhällets integration kanske är för mycket att begära. Men varför inte inflyttade från utlandet och deras integration? Istället för att med en förrädisk preposition än en gång bekräfta konsensus: vi gör något med, för eller av invandrarna.

"Vem ska integrera oss till vad?" är en ständigt återkommande fråga som i vänstersammanhang är irriterande, eftersom det vid dethär laget borde vara känt att det är det integrerade samhället vi talar om. Det vi når genom arbete och demokrati för alla.

Men i denna forskarsamhälleliga kontext ter sig frågan dessvärre alltför befogad. Därför ska allt stöd dras in - majoritetssamhället kan väl lära sig jobba för sina bidrag.