lördag, februari 20, 2010

torsdag, februari 18, 2010

Billström backar från ansvar

Europarådets människorättskommissionär anser att Sverige ska sluta skicka asylsökande romer tillbaka till Kosovo. I Kosovo drabbas de av våld och förtryck, dessutom ligger flyktinglägret på förgiftad mark så att några romer har drabbats av blyförgiftning.
Moderate migrationsminister Billström påpekar att varje beslut som fattas ska vara individuellt, vilket är riktigt. Men han undandrar regeringen från allt ansvar när det gäller att förändra reglerna så att fler romer kan få sin individuella asylansökan beviljad.
Billström hänvisar till Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Men något diskussion om att underlätta för romerna från Kosovo att stanna har inte förts där.

Kalle Larsson från Vänsterpartiet säger: När människor avvisas till ett land där de på grund av sin etnicitet tvingas bo i blyförgiftade läger måste man ta sitt ansvar och kräva förändring. Sverige är det land som avvisar flest asylsökande till Kosovo. Det är en skam och avvisningarna måste få ett stopp.

"Typiskt vänstertänkande" fick jag som kommentar senast jag bloggade om detta.
Ja, nog verkar det så.

tisdag, februari 16, 2010

Fegt och ovärdigt

Under förra året var Sverige det land som skickade tillbaka flest asylsökande till Kosovo. Asylsökandena är vanligen romer, och som Politik och poesi tidigare berättat kan de inte leva i Kosovo där de misshandlas och förtrycks.
Det kan också tilläggas att Kosovo inte klarar att hantera inflyttningen, lika lite som dess polismakt klarar av att upprätthålla tryggheten.
Sveriges avvisningar av människor till våld och förnedring är ovärdigt ett land som säger sig stå för en human migrationspolitik.
Glöm aldrig att det under 1930-talet var judar från nazi-Tyskland som vägrades inresa.

Läs mer i Aftonbladet, som kallar Sveriges agerande för fegt.

Den 3 mars blir det en demonstration av asylsökande romer utanför riksdagshuset i Stockholm.