lördag, augusti 30, 2014

Nazimarsch, klockklang och frånvarande liberaler

När nazisterna marscherar och kyrkklockorna slår, då må det väl vara allvar.
Men var är ni då, ni liberaler?

Dessvärre är ni på precis samma plats som då, en gång i tiden. Kommer ni ihåg det: hur nazzarna skulle ta hand om kommunisterna på gatorna, så skulle de konservativa sköta landet och ni själva stå osmutsade när det smutsiga kriget var slut.
På sin tid en lönsam kalkyl. Och där har ni liberaler blivit kvar.

Ni ställer er vid sidan av, snett över det som pågår. Ni funderar över principer, till exempel med vilken regel man bäst ursäktar sig för att låta nazister än en gång ta upp plats. Ni underlåter till och med att säga ”än en gång”.
Och detta nu, när ni omedelbart borde göra något för principen om alla människors lika värde! Den princip som nazisterna gärna skulle göra snus av med ett hånskratt delvis på er bekostnad; ni de eftertänksamma dörrröppnarna.

Bli liberaler nu! Ställ upp för upplysningsidealen eller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och försök hitta någonting i dem som har med människors levnadsvillkor att göra!

Utan att ha deltagit i motdemonstrationerna i vare sig Falun eller Stockholm har jag läst ett tjog uppdateringar på fejsbok.
Det var nästan fullsatt i Kristine kyrka i Falun när det hölls gudstjänst för mänskliga rättigheter. Tack, Svenska kyrkan som gör rätt saker!

Att det är gott att vara stockholmare tycker den som demonstrerar under de almar som folket en gång räddade: ”Vi var tiotusen eller mer som samlades där, leende människor! Stort tack till poliserna som hade tilliten att möta oss utan hjälmar!
Enligt polisens siffror var ni 14000, stockholmskamrater! Och att poliserna är klokare i Dalarna och Stockholm än i Skåne, det konstaterar så kallat vanligt folk på gatan.

De partier och ungdomsförbund som var synliga i Kungsträdgården var, enligt en skribent: Vänsterpartiet, Ung vänster, Piratpartiet, SSU, FI och RKU, Miljöpartiet.
Var var de övriga? Var var SSU:s stora moderparti?
Och var farao var liberalerna?
Det är möjligt att social-liberaler tycker att det är viktigare att nazister ostört får hålla tal, än att vi som demokratiskt samhälle visar att vi inte accepterar brott mot mänskliga rättigheter.
I detta avseende är media fullständigt makttrogna. Enligt en anna fejsbokvän: ”Nyheterna i P1 flyger med autopilot. Polisen påstods ha hållit isär ’de båda grupperna’. Det är missvisande intill lögnens gräns och över. Det var inte två grupper. Det var 14000 som protesterade mot nazism.” 

Till liberaler, socialdemokrater, massmedia:
Antifascister är inte extrema. Vi är en folkrörelse. Minns ni överhuvudtaget vad en folkrörelse var? Har ni någon historiemedvetenhet?

Folkrörelsen fyller kyrkan i Falun och äter glass i Kungsträdgården. Hela tiden sårade och upprörda av att ni tycker det är rimligt att nazister fortsätter med upprepade kränkningar av allas lika värde.
Det är inte mötes- eller yttrandefrihet vi ifrågasätter.
Vi ifrågasätter att frivilligkrafter rids ned av polis och att t ex hyresgästföreningen måste boka om sitt sedan tidigare annonserade möte för att ge lugn och ro åt nazisterna. Vi ifrågasätter  att lugn och ro överhuvudtaget kan förknippas med nazism, som om det vore 1930-tal.

Då, på 30-talet, var det begripligt. Då fanns inte FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. På grund av nazisternas folkmord finns den nu; det enda sekulära globala rättesnöre som existerar. En ny idé, i ett historiskt sammanhang. 

Idag ser det ut som att kristendomen lättare än liberalerna tar till sig nya idéer. Borde ni inte vara en liten smula bekymrade över det?

Läs också:fredag, augusti 29, 2014

Postkolonialt pianospel pre valdagen

Dikten nedan skrevs under en tid av introvert postkolonial personlig insiktskamp. Låt den inte besannas!
Låt oss inte döda det vi älskar. Låt oss vara konstnärliga kamratliga solidariska soloister. Låt oss minnas historien och gå till val på att försöka göra någonting en liten smula bättre!


Hur jag dödar mina älskade

Blodsutgjutning kotförskjutning
Sliten ryggrad har vi alla

Bäckenskålen, skenbensstrålen
påhängt kött och artefakter
påklätt hudceller, sensibla
rede redo för kulturen
implantat i revbensburen

Hear hear!
Tillhörig plingplongar elfenben
högt över tandlösa vildar
På gluckande glyckliga ängder
spelas till glädjen Führer Elise
G för galopp, i dur, i dur
Air för luft, för luft och ljus

Dirra mina glädjesträngar
darra gåshud, fjädra g-dur!
Bara barbarer oberörs

Fioliolej, hur
ovetande felar!
Ess stöts i hornet
när jägarna går ut!

          I skymningen levereras hudarna
          prydligt numrerade