fredag, mars 19, 2021

SD motionerar eller Jo det är odemokratiskt att staten ska styra bildning och föreningsliv

Det var dethär med om Sverige blir mindre demokratiskt med en regering över vilken Sverigedemokraterna har inflytande. Gå till källan! Här är en färsk motion i riksdagen med förslag på åtgärder mot institutionaliserad korruption.

Det är väl bra! Vi är väl mot korruption? Jodå. Men motionen riktar sig inte mot enskilda som berikar sig på att göra upp affärer med sina polare. Den handlar om vad SD och inga andra kallar institutionaliserad korruption, och den utgår ifrån föreställningen att landets myndigheter är korrupta.

Så må man ju tycka, eller tro. Men nu handlar det om ett stort politiskt parti som i riksdagen verkar för att försvåra eller stoppa myndighetsarbete som man ogillar.  

Låt se:

- Reformera och banta public service. Det vill säga, slut på statligt uppdrag om saklighet, fritt fram för vem som helst att göra sina egna media

- Ta bort presstödet. Endast stora tidningar som går med vinst ska finnas kvar.

- Halvera partistödet. Endast stora partier som klarar sig på donationer ska finnas kvar.

- Avskaffa stödet till genusvetenskap, inför ett regelverk för fördelningen av forskningsmedel, sänk anslagen till universitet och högskolor där antivetenskapliga ideologier ges näring. Ett sällsynt vidrigt litet förslag om hur en konservativ regering ska styra undervisning och forskning. Här förutsätts, som du ser, att antivetenskap idag får näring på våra bildningsinstitutioner! Och det är inte vetenskaparna som ska avgöra vad som är vetenskap, utan den konservativa regeringens förlängda arm.

- Lägg ned Jämställdhetsmyndigheten och Brottsförebyggande rådet, BRÅ. För att de är korrupta? Nej, för att de presenterar statistik som inte tilltalar det parti som vill styra landet.

- Lägg ned Allmänna arvsfonden. Men vem har nu de korrumperat? Ger de pengar åt fel projekt? Och vem ska ta hand om de överblivna arv som idag ingår i fonden?

- Lägg ned Sida och minimera Sveriges engagemang i FN. Sverigedemokraterna vänder ryggen åt världen och verkar inte särskilt intresserade av att ge hjälp på plats!

- Förbjud offentligt stöd till föreningar som producerar ideologi eller propaganda. Än en gång är det den konservativa regeringen som ska avgöra var gränsen går för medborgarnas engagemang.

- Ta ifrån fackföreningarna rätten att administrera a-kassan. Framgår inte vem som ska få äran att göra det.

- Reglera tillsättningen av myndighetschefer, landshövdingar och ambassadörer. Eftersom varken du eller jag har nån chans på dessa jobb verkar det som att det är rätt väl reglerat redan idag. Här lutar det åt att SD vill ha andra personer på posterna.


Idag kommer denna motion inte att röstas igenom i riksdagen. Hur tror du det ser ut 2022?