måndag, januari 30, 2017

Alternativ, ett offer för nationalismen


Alternativ var en gång ett progressivt ord. Alternativ Jul, där de hemlösa fick mat och sällskap. Alternativ Stad, för cyklister och gående. Alternativa media stod en gång för stencilerade häften med en annorlunda uppfattning är majoritetens av kriget i Vietnam och kapitalismen. I den första frågan lyckades de alternativa rörelserna vända majoriteten.
     Senare tog sociala media delvis över uppgiften att väcka opinion mot kapitalismens orättvisor. Samtidigt som andra sociala media väcker opinion för nationalism och rasism.
     Det är de senare som idag kallas ”alternativa media”. Självutnämnt, visserligen, men media i huvudfåran har raskt hakat på.
     Som om alternativet till den marknadsliberala kapitalismen vore något ännu värre.
 
Nationalisternas nättidningar och bloggar laborerar med något de kallar ”alternativa fakta”. Och huvudfåran hänger snällt med, igen. Förkortningen är ”altfakta”, vilket dessvärre låter som ett uppstickande debattprogram i teve när det i själva verket är vinklingar, personliga upplevelser eller lögn. 
     Här finns en utmärkt krönika om hur bland andra Sverigedemokraterna målmedvetet arbetar med vinklingar, personliga upplevelser och lögn. Enda misstaget i krönikan är att det kallas ”altfaktarörelsen” – som om det överhuvudtaget vore frågan om fakta, om alternativ eller om en äkta folkrörelse.
 
Viktigt för vänstern att komma ihåg detta, att aldrig gå i fällan och göra likadant. Vinklingar behövs i en politisk text, men personliga upplevelser ska beskrivas som just det, och lögn ska inte förekomma.
     Som poet trodde jag aldrig att jag skulle hamna i situationen att försvara fakta, korrekt sakinnehåll och statistiska uppgifter. Det är bara en av alla de positionsförflyttningar som denna mörka tid pressar oss till.
 
Att den privata beskrivningen av verkligheten haft så lätt att vinna respekt också i huvudfåran tror jag hänger ihop med den extrema individualiseringen i vårt samhälle. Att det alltid är din upplevelse som ska räknas är en god och stödjande regel för den utsatta enskilda människan, men genomförd i större sammanhang skapar den ett drivhus för rättshaverister och öppet mål för dem som har politiskt intresse av att verkligheten förvanskas.
 
Det finns alternativ till kapitalism. Det finns alternativ till en föraktfull, människofientlig politik. Alternativen heter mänskliga rättigheter och solidaritet.
     För att travestera Shakespeare, som var dramatiker och poet, så blöder alla när man skär i dem. Det är ett faktum.
 
Vassare vinkling på motståndet finns i Västerbottenskuriren