måndag, april 24, 2023

Antifascistisk motkraft 3 - så kan vi börja

 Tystnad ligger över Sverige. Är alla så chockade av regeringens fascistpolitik att vi inte förmår protestera längre? Nu finns allt för mycket att protestera mot! Tidö-avtalet förverkligar SDs agenda. Det innebär dels traditionell fascistisk politik (t ex utredningsdirektiven betr public service och den så kallade cancel culture inom akademin), dels ren rasism som i indragandet av rätten att bo kvar här i landet, krav på att ange gömda familjer och upprepade påståenden om att immigranterna inte försörjer sig.

År 2015 gick vi ut och hjälpte människor att få en anständig start i Sverige. Inte har vi ångrat oss?  Nej, säkert görs insatser lokalt och på eget initiativ, vilket är alldeles utmärkt – utom att andra inte får reda på det. Media är inte intresserade av annat än föraktet för immigranter. Att beskylla dem för brott och påstå att de snott välfärden är politisk huvudfåra. Det är ett skäl till bristen på protest: att humanism framstår som udda. Därför behöver vi bättre än någonsin tryggheten i att vara flera!

Fascismen (och därmed den nuvarande regeringens bärkraft) vilar på människors misstro. När institutionerna förefaller skumma, när medmänniskorna verkar vara ute efter fördelar som Jag skulle ha haft, när brottslingar ser ut att leva gott men de gamla inte får vad de behöver, då stärks det auktoritära, inåtvända, bestraffande styret. Ett styre vars illusion av ordning och gott uppförande döljer det våld som krävs för att hålla somliga människor utanför, borta. Att visa tillit är därför något av en motståndshandling redan det.

Det viktigaste vi kan göra idag är att samla oss till en bred, antifascistisk motkraft. Vi måste göra något, om också litet, och berätta för andra vad vi gör, sprida det.

Det finns en facebookgrupp som heter Riv Tidöavtalet. De genomförde en demonstration i april på flera ställen, och planerar fler i maj. Kanske finns fler grupper som planerar protester, och då är det otroligt viktigt att alla får veta det. Det är tystnaden som håller på att ta död på oss.

Så vad du kan bidra med är att ta upp det som nu görs med Sverige i dina sammanhang: facket, grannsamverkan, idrottsföreningen, musikskolan osv. Tillsammans eller var för sig kan ni:        

  • skriva insändare i lokaltidningen
  • göra inlägg i sociala medier
  • kommentera mängder med dumma högerinlägg på sociala medier
  • skicka vykort till eller mejla politiker och framför ditt budskap (mejl: fn.en@riksdagen.se)
  • dela ut bra texter som flygblad
  • berätta för andra vad du/ni gör
  • använd #rivtidöavtalet eller #antifascistiskmotkraft på twitter

 sVi som m fortfarande tror på mänskliga rättigheter, allas lika värde, medmänsklighet och solidaritet måste samverka om detta just nu övergripande intresse: att bevara demokratin och stoppa fascism och rasism.