tisdag, maj 20, 2014

Statlig sanktion av nazister i skolan – Sverige 2014

Vi kräver en nazifri skola! En uppmaning som för bara några år sedan skulle ha låtit som ett skämt. Vem skulle ens i en mardröm ha föreställt sig att förespråkare för raskrig och vitt maktövertagande idag kan sprida sina idéer till landets skolbarn? Och att Skolverket i det närmaste uppmuntrar att det sker. 

Det är rektor som beslutar vem som är eller inte är välkommen till en skola. Men det berömda supervalårets hysteriska objektivitetsdebatt har gjort rektorerna osäkra. Om det är opartiskt att Soran Ismail inte får framträda i radio, så är det väl opartiskt att Svenska Motståndsrörelsen får framträda i grundskolan!?
Logik är det inte. Men objektivitet, i Skolverkets tolkning.

I sin tolkning av objektivitetsprincipen har Skolverket gjort det mycket svårt för rektor att säga nej till något som helst politiskt parti. Till exempel säger verket: ”Det anses som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade i riksdagen eller i kommunfullmäktige. Även andra partier än de som bjuds in måste få komma till skolan om de vill.”
Vem har hört talas om att man måste få komma, om man vill till en plats där mottagandet hänger på att man får tillåtelse? Som sagt, logik är det inte.

Om nu rektor ändå vill säga nej måste hen kunna redogöra noga för sina skäl. Här räknar Skolverket upp en rad orsaker som rektor inte får ange. Partiets åsikter, den allmänna ordningen eller elevernas motvilja gills inte. Ej heller kan lagstiftningen om förbud mot kränkande behandling och diskriminering användas som skäl. Den lagen är mindre viktig än objektivitetsprincipen.
Skolverket kör frankt över den lokala skolledningen och ser till att dörrarna öppnas för såväl Kalle Anka-partister som nazister.

Vad vi talar om är en ideologi och organisation som är ute efter att sabotera demokratin, gärna med kriminella metoder. För deras skull sätts objektivitetsprincipens ”lika för alla” högre än värdegrundens ”allas lika värde”. 
Detta är vad rasismens normalisering innebär; att nazister tillåts kränka skolbarn med annan etnisk bakgrund än svensk. Därmed kränker de också oss som bevakar och försvarar de demokratiska värdena, värden som skolan ska lära ut. 

Skolverkets vanvettiga tolkning gör demokratin till dörrmatta. Varsågod och torka av kängorna och kom in!
Men ingen vet om de tänker gå ut.