onsdag, april 20, 2016

Fascistmetoder för tystnad

Sverige har backat från plats fem till plats åtta. Finland vinner, och Eritrea och Nord-Korea hamnar sist av 180 länder.
     Vad är det, en mätning av skolresultaten? – Nej, det är måttet på den sjunkande pressfriheten. Och även om det läses upp i morgonnyheterna skapar det inte alls samma rubriker som skolelevernas provresultat.   
     Pressfriheten minskar i hela världen. ”Ideologiska strömningar, regeringar och privata intressen gör gemensam sak för att tysta det fria ordet", säger Reportrar utan gränser.

I Polen är situationen värre än här. Landet har fallit från plats 15 till 47 på grund av den konservativa regeringens handplockning av mediechefer.
    Det vill säga, precis det som Sd ämnar göra den dag de eventuellt tar över makten. 

Men redan utan formell makt har fascisterna i vårt land lyckats begränsa den journalistiska friheten. Deras metod heter hot och trakasserier. Aktivt arrangerade, av nazister. Underförstått uppmuntrade, av sverigedemokrater.
     En tredjedel av alla skribenter är drabbade, främst med anledning av att innehållet i deras verk ogillas. I nästan 60 procent av fallen kommer angreppet från högerextrema. Jihadister står för 15 procent och vänsterextremister för fyra procent.

De som begränsar det fria ordet í vårt land är inte regeringen, inte polisen eller maktfullkomliga storföretag. Det är fascistiska politiker som tagit sig rätten att bestämma vad som ska skrivas, och som är så blint övertygade om att de har rätt att de endast under mycket hård press kan förmås att ta avstånd från våldsverkarna i sin svans.

En reell och skrämmande personlig utsatthet tystar granskande journalister och författare av sinsemellan olika ideologisk bakgrund. Och det enda efterspelet är att de drabbade får söka skydd!
     På Twitter dominerade imorse trenden att förlöjliga Åsa Romson. Det är ju så mycket mer självbekräftande att få dissa den som dillat, än att erkänna att vi saknar ett demokratiskt förhållningssätt för att ta itu med folk som inte är demokrater.

Hitler föraktade öppet demokratin. Kallade den svag, handlingsförlamad eller helt enkelt dum. Sverigedemokraterna säger sig vara demokrater, men kräver av demokratin att den gynnar deras nationalkonservativa ideal. De lever med vanföreställningen att det är de själva som är hotade och tystade, och har lyckats föra sådant väsen om saken att en och annan gammelmoderat börjar tro dem och efterfråga "andra" nyheter. 
     Genom sin högljudda profilering så som missgynnade har Sd åstadkommit att pressfriheten i Sverige minskat. Och detta redan innan det maktövertagande de drömmer om. Strax efter publicering hittade jag Linus Bylund om journalister som nationens fiender. Förvånad, någon? http://www.expressen.se/nyheter/sd-topp-journalister-ar-nationens-fiender/