lördag, januari 10, 2009

INTE TIGA

Att skriva både poesi och plakat är nog Majakovskij den ende som har klarat.

Gaza, ett av världens mest tättbefolkade områden, har i två år varit utsatt dels för blockad, dels för militära attacker. Idag lider folket brist på vatten och el – i stort sett allt som behövs för dagligt liv - medan de bombarderas från ovan.

Den israeliska armén har till och med lyckats pricka en musikskola. Det var lyckligtvis inga barn där, men byggnader och instrument förstördes. Och på grund av kriget tvingas den världsberömda judisk-arabiska Divanorkestern – Fredsorkestern – att ställa in sina konserter.

Se spillrorna av flöjter och fioler!
Feghet och förstörelselusta
en ren värld, en rensad värld, en begränsad värld
tondövt förintande

När inget som är vackert tillåts överleva är jag glad över den stora grupp kulturarbetare som höjer rösten i protest mot massakern i Gaza och mot Sveriges, EU:s och FN:s handfallenhet och passivitet.
”Stoppa massakern i Gaza, förhindra en total humanitär katastrof” – så vädjar författare och andra intellektuella. Hela inlägget finns här

De kan inte tiga. De vet att det är en konstnärlig uppgift att inte tiga.

Så jag knackar in en blogg till och en till, det som en blogg är till för.
Det daglia knackandet, hackspettens envishet.
Poesin väntar. Liksom barnen i Gaza behöver den både vatten och elektricitet.

fredag, januari 09, 2009

Listad mepp

Eva-Britt Svensson hon är allt en riktig mepp hon!
MEP = member of European parliament, alltså EU-parlamentsledamot, och Eva-Britt är än en gång förstanamn på Vänsterpartiets valsedel inför valet i juni.

Eva-Britt har bland annat arbetat för jämställdhet och mot tjänstedirektivet. Senaste nytt om henne är att hon och folkpartisten Schmidt troligen kommer att få med sig hela EU-parlamentet på en resolution om att Dawit Isaak måste släppas fri; den svenske journalisten som sitter fängslad i Eritrea.

Det går inte att göra mycket genom EU-parlamentet. Just därför måste någon klok person göra det som ändå går att göra. Och det enda just du kan påverka, det är vilka som finns i parlamentet. Därför är det viktigt att använda rösträtten den 7 juni, även för dig som tycker EU är ointressant och svårt.

Ett porträtt av Eva-Britt S finns här. Notisen skissar också en bild av en del parlamentsfrågor.
Vänsterpartiets valplattform finns här.


Sist ett citat, på engelska denhär gången:

Etiquette:
Improper: Throwing a shoe at a war criminal and shouting, "Dog!"
Proper: Throwing bombs at babies and shouting, "Freedom! Democracy!"
Dartwill Aquila

torsdag, januari 08, 2009

För palestinierna!

Hela världen protesterar mot Israels blodiga attacker mot Gaza. I Stockholm har flera demonstrationer ordnats av olika organisationer, men nu på lördag är det dags för den stora samlingen.

Palestinierna har i decennier levt under ockupation. Nu utsätts de för ytterligare påfrestningar. De som klarat sig med livet i behåll lever i ”förtvivlan och skräck” enligt Röda korset som nu startar en insamling.
Genom aktiv solidariet kan vi kräva att den svenska regeringen börjar agera.

Möten, demonstrationer och manifestationer:

En ljusmanifestation hålls utanför israeliska ambassaden imorgon fredag kl 15. Det är en tyst manifestation då ljusen tänds för att hedra offren och visa vår avsky för massakern.

Lördag 10 januari:
Stockholm, Sergels torg kl 13
Göteborg, Götaplatsen kl 1430
Malmö, Gustav Adolfs torg kl 13
Uppsala, Slottsbacken kl 1230
Örebro, Stjärntorget kl 13
Västerås, Fiskartorget kl 13
Umeå, dagligen vid Rådhuset kl 12

För fler orter, se lokala flygblad eller Vänsterpartiets sammanställning
Nyheter om massakern i Gaza bl.a. i Flamman

Stoppa massakern i Gaza – bryt blockaden!
Sprid information till så många du kan, samla familj och vänner och gå ut tillsammans på lördag!

onsdag, januari 07, 2009

Terrorpoesi

Bloggkollegan Fiendeland tar upp Adornos yttrande, att det efter Auschwitz inte är möjligt (eller är barbariskt) att skriva poesi. Jag har sett båda citaten, vilka brukar tolkas som att Auschwitz har förstört livslusten och förvandlat poesins livsbejakelse till ett hån.

Men jag tror meningen går djupare än så. När förlusten är total, har likaså alla orden gått förlorade. Det finns inget att förstå, ty inga ord finns att förstå det med. Auschwitz är brottet på trådarna i verklighetens varp.

Sedan vände Kertesz på meningen: Efter Auschwitz kan man inte skriva poesi om någonting annat än det, detta som överskuggar allt, och han tillfogade att all litteratur i själva verket handlar om Auschwitz. Denna erfarenhet är för människan omöjlig att förbigå.

Själv vänder jag meningen igen: Efter Auschwitz är det inte möjligt att skriva någonting annat än poesi. I en uppriven verklighet där orden saknar mening återstår inget språk annat än skriket och viskningen. Vi måste börja om från början, med benbitarna, byggstenarna.

Eller var det så att filosofen Adorno tänkte sig poeten sittandes på askhögen rimmandes om små blommor? är det barbariskt - men fullt möjligt. Poeter är alltid en smula sinnesrubbade, och efter Auschwitz borde alla vara det, så att någon då måste säga de ord som inte sägs, till exempel att de förbannade blommorna åtminstone inte gjort något ont.

Poeten måste stundom visa barbari i ordets båda bemärkelser; skoningslöshet och främlingskap.
Därför skrives ännu poesi efter Auschwitz.

Det är de som inte skriver poesi som ingenting lärt. Hökarna, vedergällarna, världsförbättrare i fyrkantig bur. Fiendeland anknyter givietvis till dagens helvete i Gaza, och presenterar ett utdrag ur en dikt av Brecht.
Hela Brechts dikt om de onda tiderna återger Fiendeland här

tisdag, januari 06, 2009

Avocado och Bildt

Utrikesminister Carl Bildt tror att israelerna börjar känna av det internationella opinionstrycket. Det vore på tiden.
Ett kännbart sätt att visa avståndstagande är handelsbojkott, och om inte vår regering tar några initiativ i den vägen får vi göra det själva. Jag är inne på avocado igen, och vill dela med mig av en upplysande kommentar jag fick från Alla-smutsiga-detaljer. Hon påpekar att det finns gott om sydafrikansk avocado (visstja, det är ju inte dem vi bojkottar numera!) Samt att varor som börjar med plu-kod 729 är israeliska och bör lämnas kvar på hyllan. Begär också att din butik ska ursprungsmärka all frukt och grönt!

EU-topparnas besök i Jerusalem och Ramallah låter mest som om de åker runt och äter. Låt vara att diplomati är ett känsligt område, men kan de inte hålla ett endaste sammanträde mellan bufféerna? Ty vi får inte veta något nytt och barn fortsätter att gå under i Gazas ghettoförhållanden.
Imorgon är det möte i FN:s säkerhetsråd, och Bildts förhoppning är att de inte ska ”misslyckas”. I klarspråk betyder det att Sveriges moderate utrikesminister är väl medveten om att det är USA som hittills inte har visat det ringaste intresse att förhindra palestiniernas lidande.

Läs också Röda Malmö

måndag, januari 05, 2009

Terrorist!

Hur kunde den begåvade, omtyckta journalisten Ulrike Meinhof bli terrorist? I Jutta Ditfurths biografi får vi inga svar - men det går att läsa sig till indirekta förklaringar.

"Repressiv tolerans", en uppsats av Herbert Marcuse, verkar vara av betydelse. För vänstern blev uppsatsen omkring år 1966 en central text där Marcuse kommer fram till att ”det för den förtrycka och överväldigande majoriteten finns en motståndets ’naturrätt’, en rätt att använda olagliga medel när de lagliga har visat sig vara otillräckliga… När de använder våld påbörjar de inte en ny kedja av våldsdåd, utan bryter den etablerade.” När en intellektuell som Meinhof tillgriper våld är det inte, iallafall inte enbart, ett utbrott av desperation, det krävs också logiska argument. Dem fann hon hos Marcuse, en respekterad filosof som flytt nazi-Tyskland.

Urskuldandet av brottslingar inom politik och juridik är ett annat incitament. Ett exempel är när väst-Tyskland började upprusta igen bara tiotalet år efter kriget, och till nya Bundeswehr åter tog in generaler och överstar som hade tillhört Wehrmachts generalstab. Nye ÖB hade till och med lett förintelsekriget i Sovjetunionen.
Ett annat exempel är rättegången mot Karl Wolff år 1964. Han var delaktig i mord på 315000 judar och ansvarig för de medicinska experimenten i Dachau, men också en ”världsman” som vann allmänhetens sympatier under en rättegång när tidigare SS-män avlöste varandra som vittnen. Meinhof, ännu en balanserad journalist, skrev att ”genomlysningen av nationalsocialismen sker genom dess anhängare.”
Wolff fick 15 års fängelse, vilket gör 30 minuter per offer. Senare sades det om Meinhof att hon saknade respekt för människoliv – och vem gjorde inte det.

Ytterligare bränsle till terrorhandlingar fanns i dagspolitiken. Under studentdemonstrationerna och protesterna mot kriget i Vietnam omkring -68 möttes aktivisterna av motdemonstranter, så kallat vanligt folk som bar plakat med texten: ”Politiska fiender till koncentrationsläger” eller ”Med Adolf hade det aldrig hänt”.
Människor som bara råkade se ut som utomparlamentariska aktivister blev jagade, slagna, nertrampade och hotade till livet, och de socialdemokrater som var medarrangörer till demonstrationerna reagerade inte. Eller reagerade tvärtom - de uteslöt senare aktivisterna ur SPD.
Kommunistpartiet var redan förbjudet, så som det också blivit år 1933. Det fanns inte längre någon demokratisk mötesplats för samhällskritik.

Under tidigt 1970-tal var kriget mellan aktivister och etablissemang ett faktum. Socialdemokratin upprustade polisen till en nivå där partigängare i andra länder förskräcktes. ”Säkerhetsstaten” blev en gemensam fiende för en annars splittrad vänsterrörelse när staten tämligen urskillningslöst gick till attack. Måltavlan var boklådor, förlag, tidningar, kollektiv, stadsdels- & medborgarinitiativ, internationella solidaritetsgrupper med mera, och metoderna bestod av juridiska trakasserier, undantagslagar och inskränkningar av fri- & rättigheter, till ett läge när i stort sett varje vänstersympatisör måste vara beredd på att tvingas stirra in i en k-pist, till och med i sin egen lägenhet.
”Och det var angivarnas guldålder” tillägger Ditfurth.
Och det var i väst-Tyskland, tillägger HD.

Varför blev Meinhof terrorist? Bästa formuleringen tycker jag fortfarande är den recensent som skrev ”född in i våldet”.
Meinhof stod inte ut med institutionaliserat våld. Hon valde en kriminell utväg - till skillnad från de miljontals tyskar som la sina krigstrauman i ryggsäcken och valde att på nytt underkasta sig en kriminell regim.

söndag, januari 04, 2009

Gaza, Gaza, solidaritet!
Med mycket kort varsel samlas vi till stöd för Gaza. Det är svinkallt ute, men en av talarna påminner oss om hur palestinierna i har det i minusgrader men utan el och värme.

En skam för Israel, en skam för USA, en skam för EU och en skam för Sverige att vi låter de brutala övergreppen fortsätta, manar Dror Feiler, ordförande för European Jews for a just peace.
Tunisien, Marocko och Istanbul demonstrerar. I Stockholm är det lite kylslaget – men vi kommer att fortsätta.
Sluta köpa avocado. Bojkotta Israel!