fredag, juni 16, 2023

Vi anger inte - antifascistisk motkraft 7

Kampen mot stasi-samhället går vidare. Den SD-ledda regeringen har ett lagförslag om att offentliganställda ska tvingas ange om det kommer så kallade papperslösa som efterfrågar medmänskliga tjänster så som skola eller vård.

I Barnkonventionen slås fast att alla barn har rätt till undervisning. Barnet har alltså rätt till det, oavsett förälderns rättsliga status. Varje människa har också rätt att få den vård hen behöver vid sjukdom eller olycka. Andra kommunala tjänster kan helt enkelt vara nödvändiga för att ha en dräglig tillvaro som asylsökande.

Enligt uttalanden från sverigedemokrater ska offentliganställda bara hålla tyst och lyda order. Ifrågasättande, moral och civilkurage ingår inte i SDs samhällsbild. Men många personalgrupper säger istället: Vi anger inte!

Hittills har över 2400 vårdarbetare skrivit under en namninsamling mot angiverilagen. Om denna lag går igenom kan sjuka eller skadade människor avstå från att söka nödvändig vård i sin skräck för att avslöjas och föras ut ur landet. (Jämför med när Anne Frank behövde glasögon under tiden i gömstället, och familjerna resonerade om eventuella möjligheter att besöka en optiker – en risk de inte kunde ta.) Lagförslaget om angiveri är lika moraliskt förkastligt som sökandet efter judar i tyskockuperade länder. Här är sidan Vi anger inte

Inte heller bibliotekarierna uppskattar angiveriförslaget. Hundratals biblioteksanställda svarar i en enkät att det skulle kännas oetiskt att anmäla papperslösa som kommer till biblioteket, och flera skulle säga upp sig eller vägra anmäla om lagen förverkligas. En artikel om enkäten finns här