fredag, juni 26, 2009

En bra mix. Ähum.

Har skrivit till Reinfelt, till Solnas politiker och till Länsstyrelsen om Hagaparkens framtida tillgänglighet. Blev hänvisad till Slottsförvaltningen och skriver till dem nu.

Det enda svar jag hittills fått är från Solna-Moderaterna, som vill se ett Solnas Drottningholm där naturskönhet, kungligt residens och engelsk park förenas.
Med tanke på allt som Moderaterna brukar vilja se är en superpark inte det sämsta.
Men mina frågor gällde inte visionen, utan konsekvensbeskrivningen.
Och den var nog det mest kortfattade jag läst i den vägen:
en bra mix”, ”en positiv upplevelse för alla parter”.
En avspärrad och övervakad bra mix???


Du kan skriva på namnlistan för ett öppet Haga som finns här

En som också bloggat är Fotosidan

- - -
Från parkvisioner och bevakning är steget inte långt till... Michael Jackson. Lite tomt blir det allt, eftersom hans talang inte bara var sången utan också att verka så helkoko så det blir rörande.
En liten anekdot: vid 80-talets utgång lyssnade jag på ett musikprogram i radio som skulle spegla det gånga decenniet, men tillfrågad om vad de tog upp kom jag inte på nånting mer än: Det var Michael Jackson... och Michael Jackson... och Michael Jackson...

torsdag, juni 25, 2009

Namnlista för Hagaparken

Ett upprop för medborgarnas fria rörlighet i Hagaparken:

http://www.namnlista.se/haga-ska-vara-park

Hurra!

En seger för kvinnokroppen, det är vi inte bortskämda med! Men nu har Malmö fritidsnämnd som såvitt jag vet den första i landet fattat beslut om att ändra klädkoden i simhallar. I Malmö får kvinnor simma utan en gummisnodd runt överkroppen!

”Kvinnors bröst är inte mindre anständiga än mäns” påpekar Sanna Ferm som står bakom nätverket Bara Bröst. Hon tycker att folk får vänja sig. Helt enkelt.

Så mycket skit som vi år för år vänjer oss vid kan verkligen inte kvinnobröst vara det värsta, inte heller en frihets- och jämställdhetsreform.
Hurra.

Mer eller mindre vanvettiga argument för & emot finns här.
- - -

Mera hurra för människor som berättar och visar bilder från platser där jag inte är. Som nu Gustav Landström på Västbanken.

onsdag, juni 24, 2009

Försommar före förändringen - Haga
En joggare på stigen framför Haga slott... vem vet hur länge förortsborna kan skaffa sig försommarmotion på detta vis?

Här är gamla vaktkuren. Stängd och obemannad. För hur länge?


Vad säger lagen om ingrepp i nationalstadsparken?
"I nationalstadsparken är varje åtgärd som på något sätt, aldrig så litet, gör intrång i parklandskap eller naturmiljö eller skadar det historiska landskapets natur- eller kulturvärden i övrigt förbjuden.Vidare är skyddet för andra områden än nationalstadsparken inte något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Detta undantag från skyddet gäller enligt 4 kap. 1 § inte för nationalstadsparken. Nya hus eller vägar eller annat kan vara av hur stor betydelse som helst för tätortsutveckling eller näringsliv. Inom nationalstadsparken är de ändå förbjudna.

Förbudet mot intrång betyder att nya byggnader eller nya anläggningar (t. ex. vägar, parkeringsplatser, ledningar) inte får ta i anspråk någon del av parkytan som kan betecknas som parklandskap eller naturområde. Komplettering av befintliga byggnader och anläggningar är inte utesluten, men här gäller att någon skada inte får orsakas på det historiska landskapets natur- och kulturvärden."
Men vem säger att Haga är så märkvärdigt då? Tja, Garden Society i England anser att den är i så ypperligt skick att den utsetts till ett av de bästa exemplen i världen på s.k. engelsk park.

tisdag, juni 23, 2009

Hur religiös jag är kan nog bara Gud avgöra

Jag gjorde Humanisternas test för att få veta om jag är religiös!? Nåja, det vet jag utmärkt väl. Frågan är hur humanisterna kan veta det, eftersom de tycks ha problem med själva företeelsen religion. Det är som att sätta mig att döma i hockey.
Testet rubriceras ”Hur religiös är du?” och sedan i mindre text: ”Och hur tycker du att samhället borde förhålla sig till religion?” Två frågor som ständigt blandas ihop, både av humanister och många troende.

Av testet att döma innebär religion för humanisterna en regelstyrd bokstavstro med traditioner som ska följas och en moral som står över andras. Humanisterna har bestämt sig för att en religiös person är inskränkt, självgod och intolerant. Att bli religiös i deras test vore alltså närmast en förolämpning! Men faktum är att det räcker med fåtalet frågor med andligt innehåll för att jag ska få ett riktigt resultat: ”Du är religiös. Samtidigt (min kurs.) tyder dina svar på att du har ett öppet sinne” - en kommentar som inte precis tyder på detsamma.

Avslutningsvis vill de ha pengar till Humanisterna! Rena Frälsningsarmén!

Humanistbloggen ser jag ett bra inlägg med kritik från en av deras egna: ”Sekulär humanism håller på att bli liktydigt med ateism och religionskritik.” Ett sekulärt samhälle är vad både Humanisterna och jag vill ha. En ateistisk verklighet är något jag inte kan föreställa mig.

Bloggaren fortsätter: ”Att vara sekulär humanist är att värdesätta frihet, jämlikhet, fritänkande, vetenskaplighet, vårt medfödda förnuft och vår instinktiva medmänsklighet.” Men för mig låter allt tal om instinktiva egenskaper som rena trosfrågor. Medmänsklighet måste läras in, och detta är sann humanism.

Vad förnuftet beträffar är det möjligen medfött, men när jag märker i vilken grad det förslöas och förflackas i ett konsumistiskt mediasamhälle som vårt undrar jag verkligen hur någon kan få det till att en farsot för mänskligheten skulle vara - en aning av andlighet?

söndag, juni 21, 2009

Semesterexistensialism

stod det på skylten. Det inger hopp.
Vi har också inskriptionen:
Samt vägskyltarna:
Angershestra
Skärkehylte
Ucklum
En trollramsa av ortnamn. Möjligen på svenska.