fredag, juni 02, 2017

Värdefulla flyktingberättelser


Häromdagen läste jag en bok av Camilla Läckberg. Det borde jag inte ha gjort. Det är skandalöst och ur folkbildningssynpunkt helt bedrövligt att en människa som skriver så platt och trivialt tjänar en massa pengar på sina knapphändigt hållbara historier. Läckberg må vara en lyckad företagare, men ingen skribent. 


Strax efter läste jag Vill du fortfarande att jag ska åka hem? Tre flickor i Borlänge som går gymnasieprogrammet Unga Företagare, har samlat tio flyktingars livsberättelser. Enkelt och sannfärdigt låter de flyktingarna – både vuxna och barn – komma till tals, komma oss nära. Utan stora ord ger de oss fruktan, sorg och hopp.  

Ett barns illustration av hemlandet före och efter kriget
Bokens starka titel säger allt. Vill du fortfarande att jag ska åka hem? Människor som gått igenom ohyggliga strapatser för att komma hit och är djupt tacksamma gentemot sitt nya hemland och som begär så lite – eller begär det omöjliga, att få tillbaka de döda i sin familj. De kan bara hoppas på en fredlig framtid, men av andra får de höra ett föraktfullt: Åk hem! Som om de hade något annat hem än flyktingboendet i Borlänge och skolan de går i. 

Varmt tack till dem som berättat. Varmt tack till författarna som använt sin gymnasieutbildning till meningsfullt skapande. Det är en solidaritetshandling som företagsidé, och ur folkbildningssynpunkt alldeles lysande.

Boken går att beställa via länken: http://ungforetagsamhet.se/fellowship-uf 

Vill du hjälpa asylsökande i Sverige, stöd Fristadsfonden: http://fristadsfonden.se/