lördag, september 23, 2023

Barnkonventionen ska följas som all annan lag - antifascistisk motkraft 13

Kampen mot angiverilagen har vuxit till en folkrörelse. Protestmötena i Stockholm och Göteborg samlade tusentals. Imorgon är det Malmös tur!

Den 24 sept kl 14-15 är det samling på Stortorget i Malmö. Arrangörer är en rad fackförbund, elevkårer, Civil Rights Defenders med flera. Delta om du är i Skåne!

De stora problemen med angiverilagen beskrivs i en debattartikel i Göteborgsposten, skriven av flera organisationer, bl a BRIS, Caritas, Rädda barnen, Svenska kyrkan, RFSL, Amnesty och Unicef, den var inte låst idag och finns här. 

I artikeln påpekas att informationsplikt för skolor skulle leda till att vissa barn inte vågar gå dit av rädsla för att bli anmälda och utvisade. Detta riskerar att beröva barnet hens rätt till utbildning vilket strider mot Barnkonventionen. Och om människor kan anmälas när de söker vård är risken stor att de undviker vården helt. Är det inte tryggt att söka vård uppstår onödigt lidande för barnen, trots att rätten till hälso- och sjukvård ingår i Barnkonventionen.

Som du kanske vet ingår Barnkonventionen nu mera i svensk lag. Märkligt då att de som starkast betonar laglydighetens betydelse på sociala medier är de som kyligt ignorerar Barnkonventionen och talar med förakt om övriga FN-konventioner.

Det rör sig i arbetslivet. Kampen mot angiverilagen har blivit en förenande faktor. Finns det mer du kan göra? Vill du nå fram till riksdagen med dina protester? Som enskild eller i en frivilligorganisation kan det vara svårt att nå fram. En rad lärdomar och förslag på hur du kan göra finns här på Ideell arena.

Gör vad du kan! Fortsätt tjata. Ta kontakt med varandra. Det är en samlad #antifascistiskmotkraft vi behöver.