lördag, juni 20, 2009

Hemligt i Haga

Tack till Alieninlandskrona för länken till en Expressen-artikel, den första mediala text jag sett som inte hyllar Victoria Bernadottes drömhus utan tar upp de avspärrningar och säkerhetsinstallationer som jag hela tiden har hävdat måste genomföras i Haga.
Men vi får inte veta så mycket i artikeln, för planerna är hemliga.
Måste vara därför jag inte får något svar från ansvariga politiker om konsekvensbeskrivningen heller. De gick i prinsessrus och tappade greppet om både miljöbalk och medborgarnas intressen.
Även Aktuellt från ett kafébord har bloggat

onsdag, juni 17, 2009

LITE till om Haga före semestern


Tar semester några dagar med osäkra uppkopplingar.

Du kan läsa exempelvis Alliansfritt Sverige så länge.
Bifogar en bild på mellersta Koppartältet. Så att du inte glömmer förortsbornas behov av skönhet och rörlighet och växtlighet -
av Hagaparken.
Skriv till Reinfelt, Kf Solna eller Länsstyrelsen Stockholms län och begär konsekvensbeskrivning.
Glad midsommar!

Hur är det planerat i Haga?

Nej jag förstår fortfarande inte hur det är planerat för säkerheten kring Victoria B:s inflyttning i Haga. Grinden i gallerstaketet är fortfarande öppen - hur länge?
Det är därför jag efterlyst konsekvensbeskrivningar från regeringen och Solna-politikerna.

Lilla grusvägen leder in i parken bakom Koppartälten och går ända fram till slottstrappan. Var ska den stängas av? Behöver den asfalteras?
Det finns en redan asfalterad körväg från andra hållet, den löper längs med Koppartältets kaféer och Pelousen. En sträcka som gjord för barn att vinka åt prinsessan, för stalkare att hänga sig på bilen, och för lejda mördare att göra sitt jobb.

Gallret runt slottstomten går att klättra över i de täta dungar där löv och grenar sträcker sig över staketet eller stora stenblock ligger i närheten. Innebär det att naturen här måste rensas upp?

Gallerstaketet sträcker sig på ena sidan slottet ner till Brunnsviken, men på andra sidan hänger det ihop med tjänstefolksbostäderna. Förhoppningsvis har man tänkt låta allmänheten nyttja gångstigen nere vid vattnet, men hur man än väljer att lösa detta måste ny avspärrning uppföras över hela ängen framför slottet.

Det går inte ihop med Miljöbalken:
Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

tisdag, juni 16, 2009

Det dunkla sunda förnuftet

Förslaget till ny skollag hyllas av SvD:s ledare som enbart ”sunt förnuft”. Och precis som sunda förnuftet säger den egentligen inte så mycket.
- Att kraven ska ställas på skolan, inte bara på barnen, är något jag som vänsterpolitiker länge hävdat. Därför är det riktigt att Skolinspektionen ska kunna ingripa mot skolor som inte utför sina uppdrag. Det ska bli ett system med sanktioner i sex steg där det första är anmärkning, det sista stängning. Men anmärkning (”påpekande”) är vad vi har idag, och stängning är extraordinärt och kan bara tillgripas vid uppenbara missförhållanden som kvarstår efter flera skolledarbyten. Vilka är då stegen i mitten? Minskade resurser? Det vore en kännbar sanktion men stryper onekligen förbättringspotentialen.

- Avdelning sunt förnuft är det verkligen när ”det ska anmälas till rektor om man befarar att en elev inte klarar målen. Rektorn blir dessutom skyldig att se till att elevens behov skyndsamt utreds.” Det är vad som ingår i vardagligt, att inte säga alldagligt pedagogiskt arbete. Uppföljning, diagnos, kartläggning, åtgärd. Bra att lagen ställer krav på skolor som inte utför det mest elementära, men risk för ytterligare byråkratisering av lärarnas arbete.

- En annan dunkel punkt är föräldrarnas nya överklagansmöjlighet om de inte är nöjda med ett åtgärdsprogram. Tanken är riktig, att skolan ska ha ögonen på sig för att göra sitt yttersta för att barnen ska lyckas. Men tyvärr är problemet många gånger att föräldrarna inte vill medge att barnet behöver hjälp och hellre byter skola när det börjar ställas krav. Ska den verkligen stärkas, föräldrarnas rätt att slå ifrån sig när barnet åker fast för snatteri eller mobbning?

- Nu ska privatskolorna också ha timplaner och kursplaner (även om det för den allmänna bildningsnivån vore bättre om en timplanelös skola på nytt aktualiserades). De konfessionella privatskolorna får inte längre förkunna sin religion, vilket de inte fick förut heller men gjorde ändå. Vidare får de rätten att ifrågasätta fördelningen av skolpeng. Hör Björklund: ”Jag kan inte hävda att kommunerna trixar med skolpengen, men tillräckligt många friskolor säger att det är så.” Mannen är en katastrof ifråga om faktaunderlag. Kan man hoppas på att det ”sunda förnuftet” får råda ett steg till, så att förändringar på motsvarande sätt genomdrivs på grundval av vad många kommunala skolor säger? Nämligen att privatskolorna raggar elever genom påtryckningar, att de har förtäckta intagningsprov, att de saknar plats för utelek, att de undervisar mot evolutionsläran och saknar jämställdhet...

- Slutligen var det rätten och skyldigheten för var och en att delta i alla ämnen inklusive idrott och sex- & samlevnad. Självklart. Hur ska den upprätthållas? Mindre självklart. När det som ofta gick att uppnå med förhandlingslösningar ska genomföras med tvång öppnar vi utgångsporten mot privatskolorna. Eller demoraliserar de unga genom att föräldrarna uppmuntrar dem att skolka.

Det är föräldrarna som har makten över sina barn. Sunda förnuftet säger att så måste det nog vara. Men då får man också leva med en skola som har svårt att upprätthålla normerna och fatta beslut som känns obekväma för ambitiösa familjer.

Andra som bloggat:
Christermagister om Komvux och betyg
Annarkia om elitism
Hell-man om Björklunds effektsökeri och ofinansierade förslag

måndag, juni 15, 2009

Nu heter den kunglig


1994 blev Hagaparken nationalstadspark. I år har tre kommuner; Lidingö, Solna och Stockholm tillsammans med hovet och Länsstyrelsen beslutat att den ska heta Kungliga nationalstadsparken!
En park må väl heta vad som helst. Men vad som helst får inte äga rum i den. Miljöbalken 4 kap par7 säger:
"Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas."
Jag vågar påstå att det är ett intrång om Victoria Bernadotte med familj ska köra bil genom parken!
Har frågat Solna kommun om konsekvensbeskrivningen.

söndag, juni 14, 2009

Tantpoäng

Framtiden tillhör tanterna, utbrister en SvD-kolumnist i min ålder förhoppningsfullt.
Idoltanten som givit hopp åt henne är Marit Paulsson.
Marit som är för välfärdssamhället och representerar Fp som är emot det.

Om tant är den enda merit som behövs, finns också Eva-Britt Svensson.
Men hon har inte bara åldern för sig utan även ett politiskt program.

Om framtiden tillhör politiska virrpannor blir jag lite orolig.