onsdag, maj 22, 2024

Demonstrationer emotses! - antifascistisk motkraft 18

Läste någonstans att franska le Mondes Norden-korrespondent är något chockad över utvecklingen i Sverige. Hon har bott här i över 22 år och är överraskad av hur radikal förändringen varit – och hur svaga reaktioner det har gett.

Ja, det är i sanning förbluffande. Människor borde protestera över hela landet! Tystnaden som lagt sig över Tidö-Sverige är det mest skrämmande av allt.

Men inför valet till EU-parlamentet händer det en del, åtminstone i Stockholm:

2 juni anordnar Tillsammans mot rasism en demonstration på Norra Bantorget kl 13 för gång mot Gustav Adolfs torg där det är avslut kl 15. Parollerna är:

- Nej till angiveri och visitationszoner

- Återinför rätten till asyl

- Bekämpa rasism, militarism och hetsen mot muslimer

- Kamp mot fascistiskt våld och terror

5 juni anordnar Demokratiuppropet möte på Mynttorget mot regeringens politik (däribland angiverilagen, flyktnigpolitiken, nedskärningarna till folkbildning och civilsamhälle) och för klimat, rättvisa och demokrati.

Säkert sker det saker också på andra ställen i Sverige. Uppmuntra press och teve att berätta om det!