fredag, februari 28, 2014

Hur ska SDU ha det?

Tre verser vi inte visste om Sverigedemokraterna…
Så här skriver ungdomsförbundet på sin fejsboksida:
Ni vet väl om att SDU har en egen sång, författad av ingen mindre än Jimmie Åkesson? Sjunges med fördel vid högtidliga tillfällen!
Namn: Ungsvensk kampsång, Melodi: Vi går över daggstänkta berg”
Kamrater! Kamrater!
Här kvädes en sång,
för landet och för friheten vi ärvde en gång.
För folket och vår fana,
Hör hur sången den dig mana:
Upp till kamp för vår ungsvenska sak, fallera.

Var ungsvensk! Var ungsvensk!
Det stormar på land,
Nu makten över jorden bringats främmande hand.
Vi vägrar att förslavas
Detta välde skall begravas
Liksom fäder vi går till försvar, fallera.

Se framåt! Se framåt!
Det kommer en tid,
Då segersången ljuder, vi kan leva i frid.
Då landet åter vunnet,
Ondskans röda är försvunnet
Kom, slut upp i vårt stolta förbund, fallera.
 

Det är besynnerligt att de besjöng varandra i namn av kamrater. Detta uttryck brukar annars förknippas med socialister, det vill säga ”ondskans röda”. Å andra sidan brukar vi röda inte så ofta ”kväda” sånger, inte heller agera ”liksom våra fäder” vilket beror på hur papporna i sin tid agerade, och inte pekar vi ut folk som onda eller goda heller. Det beror på hur folk agerar, som sagt.

Säg nu gärna att detta är Åkesson som mycket ung. Men vad är då Sverigedemokratisk ungdom ute efter när de publicerar hans omogna verk?
Av texten framgår att man inte duger som enbart svensk, man ska vara ung också.
Att makten över jorden ”bringats” främmande hand är en egendomlig svensk satsbildning, borde ha varit ”överbringats till”, men det är ju svårt med språket ibland.
Att vägra att förslavas är en god idé som ger ett fint eko av den utrikiska hymnen Rule Britannia, men vad det är som ska försvaras mot vilka, det framgår inte riktigt - utom att de verkar vara ute efter just de röda.   

Därmed förmedlar denna sångtext ett tydligare ställningstagande i klasskampen än vi tilltrodde de sverigedemokratiska ungdomarna.
Är det verkligen så att det duger med vilken fascistisk nationalist som helst, oavsett hudfärg och födelseort?
Jag menar: hur ska de ha det?

Att gå över daggstänkta berg är inte så roligt längre, om man ska ha detta i bakhuvudet.
"Sorger har vi inga, våra glada visor klinga"
Kan vi verkligen va' säkra på det - fallera?