tisdag, juni 26, 2012

Solidariteten lever

Ett glädjande besked om att solidariteten ännu lever fick vi i den undersökning som visade att svenskarna blir allt mer villiga att ta emot flyktingar. Trots årtionden av en borgerlig politik som systematiskt gått in för att göra oss till egoister som endast tänker på egen vinning, är det idag en större andel än 1993 som anser och inser att Sverige behöver ha ett generöst och värdigt flyktingmottagande.
Det sägs ofta att rasismen ökar i Sverige. Det är inte säkert att så är fallet. En minoritet av svenska folket har alltid hyst rasistiska åsikter. Om den gruppen blivit mindre eller större vet vi inte. Vad vi vet är att minoriteten blivit mycket bättre organiserad i och med att den fått ett eget politiskt parti som passar deras syften. Och det är fel att säga att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti som saknar solidaritet. De är ett populistparti som villkorar solidariteten: Vi först! Mest åt oss!

Sverige måste sluta skämma ut sig inför UNHCR och Amnesty genom att utvisa människor till tortyr. Ett humant och värdigt flyktingmottagande måste organiseras. Detta är vad de tillfrågade i undersökningen ställer sig bakom.
Men det räcker inte. Att komma som ny till ett land där var och en skräckslaget räknar sina futtiga pensionsbesparingar utan att se åt någon annan ger dåliga förutsättningar för integration. Det behövs också en politik för arbete åt alla och en gemensamt finansierad välfärd.

Även Svensson har bloggat
Annan lysande läsning hos Linderborg, om medelklassens klassmedvetenhet