onsdag, januari 24, 2007

Ägandets svarta låda

Entreprenöriellt lärande. Jag har ifrågasatt det förr. Jag tänker fortsätta. Utbildningsdagen börjar med en fråga att reflektera över - givetvis, eftersom det inte längre finns nån kunnig person som behagar tala om saker för en - första frågan var: ”Med utgångspunkt i det samhälle vi har idag, vilka kompetenser är viktigast att stimulera?”
Jag tycker den utgångspunkten är dålig och vill som viktigaste kompetens ta upp ”att förändra det samhälle vi har idag”, så min behållning av leken är minimal. Den lek som går ut på att ”tänka utanför lådan”.
Så står det också på stans reklamtavlor; ett så egendomligt sammanträffande.

Men tänker utanför lådan gör man när det passar. Idén om att skolbarn ska arbeta entreprenöriellt är inte föreläsarens eget påfund, försäkrar han. Den kommer Uppifrån. EU och Skolverket och utbildningsministrarna världen över påbjuder detsamma.

Så saken är klar! - eller?

Målet med entreprenöriellt lärande är att ungdomarna ska skapa sin försörjning (eftersom de inte kan förvänta sig att någon kapitalist av sitt goda hjärta gör det). Ett annat mål är att de inte ska fastna i egna eller andras problem (farväl till facklig anslutning och mänskliga rättigheter?) Men den försåtliga ideologimarinaden framgår tydligast när ägarskapet lyfts. Det är vad eleverna ska ha: ägarskap. De ska vara projektägare, äga sin utbildning, äga situationen. Genom exempel förstår jag att detta kan innebära: självständighet, kontroll, autonomi makt, delaktighet. Men målet för det entreprenöriella lärandet är: ägarskap.

söndag, januari 21, 2007

Karlhat

”Jag hatar karlar! Jag älskar män och kvinnor!” Ett uråldrigt ungdomligt citat. Sommaren -71 skrev jag det i ett brev, och jag är nästan säker på vad jag menade. Fick en påminnelse om det helt nyligen vid mötet med en vän som var lika uppretad som jag på karlars sätt att tala, sitta, bre ut sig, ta upp en massa plats för oss människor. Eftersom min vän är bög måste jag tillslut ställa frågan hur han står ut med att vara det - blir det inte väldigt mycket karlar då? Svaret blev: ”Som bög slipper jag karlarna!”

I den mån det fanns feministisk teori att tillgå sommaren -71 var den mig fullständigt obekant. Min litteraturlista från den tiden är lätt bisarr, så var också mina teorier om världen. Men med dendär frasen försökte jag uttrycka: Jag hatar patriarkatet och är humanist.”

Men det låter så fyrkantigt att jag föredrar den ungdomligt uråldriga formuleringen:
Jag hatar karlar. Jag älskar män och kvinnor.