fredag, november 13, 2015

Systemkollaps nära ossUnder min ungdom uppskattades vårt södra grannland Danmark för sitt gladeligt liberala gemyt. Gärna minns jag det Danmark där maoistiska provogrupper startade folkhögskolor för kulturkamp!
      Idag är det ett insulärt självbelåtet land vars regering föreslår att polisen ska få visitera asylsökandes bagage för att säkra pengar och värdesaker som kan behövas för att täcka kostnaderna för uppehälle. Regeringen föreslår också att polisen ska få ta hand om medel som kan täcka framtida kostnader för asylsökandes underhåll.
     Asylrätt betyder att varje individ får söka asyl. Inte att du får söka asyl om du kan betala för det.
     Att säkra pengar och värdesaker betyder stöld och konfiskation, för envar som läst någon historia.

Vigselringar och mobiltelefoner är undantagna från förslaget. Den ena av sentimentala skäl, den andra av praktiska.
     När sentimentalitet och praktikalitet förenas kan man, om man befinner sig på hundramila avstånd, bara spy eller föralldel blogga. Men den som sitter fast där som asylsökande blir kanske lite glad ändå, över att få behålla någonting av det omsorgsfullt eller panikartat nedpackade bagaget. 

I en annan punkt i det danska förslaget står det att en flykting kan behöva vänta tre år innan hen återförenas med familjen.
     Det är något konstigt med den punkten. Det brukar ta upp till tre år att söka rätt på familjemedlemmar, om de lever. Så kanske betyder förslaget att en flykting kan behöva vänta tre år på att någon hjälper till med efterforskningarna. Det är lång, lång tid i en spänd situation. Men envar som läst någon psykologi vet att det som får en individ att genomleva denna spända situation är endast – hoppet om att få möta sina familjemedlemmar igen.

Danska regeringen fortsätter: ”Finns det en reell möjlighet att avvisa en person hem, så måste vi använda oss av frihetsberövande.” Och så: ”I Danmark ska man kunna försörja sig själv. Den grundläggande principen ska vi sprida till asylboenden.”
     Det är bra att envar försörjer sig själv. Som grundläggande princip, som sagt. På ett asylboende, däremot, är det mycket svårt att göra det. De nya reglerna, om de går igenom, skulle alltså innebära att rika asylsökande kan köpa sig en längre väntetid i den danska monarkin.
     Det finns ingenting i internationella konventioner som säger så. Däremot åtskilligt i historisk precedens. Under Förintelsen var det somliga judar som klarade sig längre än andra. Detta kan verka slumpartat - för den som inte förstått att rika lever längre än fattiga. Så länge du har något att betala med får du leva.
     Så skamligt var det då.
     Så skamligt kan det bli idag.
           
Målet med förslaget är att göra Danmark mindre attraktivt. Berodde det bara på Politik och poesi, så vore målet uppnått. Men för en människa på flykt är vad som helst attraktivt utom det man flyr ifrån.

1970-talets Danmark; lite skitigare, lite vildare. Då var det attraktivt.
2010-talets Danmark; lite skitigare, lite vildare. I den nya kontexten är det mer än avskyvärt.

Vems systemkollaps, och varför?

”Systemkollaps” – vad är det? När myndigheterna inte fungerar rättssäkert, när välfärdstjänsterna urholkas och snedfördelas, när de fattiga inte längre har råd med basvarorna. När transportmedlen står still, vägarna förfaller och elektricitet och vatten har oregelbundna avbrott. När medborgarna är rädda för varandra. Något eller allt detta kännetecknar väl en systemkollaps?

Enligt Sverigedemokraterna har vi länge varit på väg mot en sådan, eller är redan där. Exakt vad de menar med en systemkollaps kan jag inte bedöma. De tror att det råder belägringstillstånd i många förorter, och deras väljare tror att det kan bli likadant hemma hos dem. Men bristande verklighetsförankring är inte riktigt systemkollaps, trots allt.  

Moderatledaren Kinberg-Batra använde ordet systemkollaps i en intervju utan närmare förklaring. Hon tänkte förstås inte på att det närmaste Sverige hittills kommit på vägen mot en sådan var när Allians-regeringen chockflyttade pengar från vårt gemensamma bästa till den rikaste delen av befolkningen och samtidigt sålde våra välfärdstjänster till mer eller mindre seriös affärsverksamhet.
     Stora brister i välfärden, ökande fattigdom och otrygghet. Se där början på en systemkollaps. Sedan sa borgarna också upp den överenskommelse som var en rimlig chans att styra landet utan fascistisk utpressning.
     Detta kan inte K-Batra instämma i. Men det är fegt och populistiskt av henne att slänga sig med dystopiska uttryck enbart med avsikten att lägga sig nära en rasistisk opinion.
     En stor del av den opinionen har framkallats av högerns systemskifte.  

Ännu värre blir det när utrikesminister Wallström gör den förestående ”kollapsen” till en följd av flyktingmottagandet. När ”kollapsen” kommer befarar hon att svenska folket får ”en annan inställning” till immigration.
     En annan inställning än vems? Roslings eller Åkessons? Nå, antagligen har Wallström uppfattat höstens solidaritetsyttringar och befarar att det är de som försvinner, efter en ”kollaps”. En annan reaktion skulle kunna bli att svenska folket äntligen vänder sig mot överklassen och kräver att få pengarna tillbaka! Men den möjligheten ser tyvärr vare sig folket eller utrikesministern.  
     ”Vi vill ju att det ska vara ett värdigt mottagande” påpekar Wallström, och det har hon förstås rätt i. Tråkigt nog använder sig också rasisterna av argumentet, som andas en biton av nationalism. Låg standard är motsvarar inte Sverige-bilden. Hellre transitläger i Mellanöstern, där är dom ju vana – men inte här och vi!
     Nej, ett land som givit bort sina tillgångar har inte så mycket kvar att fördela till dem som behöver.

Wallström talar klokt närhon tar upp arbetet med kvinnoorganisationer i bl a Syrien. ”Man måste börja i de områden där det inte varit så mycket strider, där det finns någon form av infrastruktur. Hur kan vi bidra till att den förblir, så att människor kan stanna?” Men, konstaterar hon sedan: det kräver bistånd. Vilket Sverige har skurit ned på, för att klara flyktingmottagandet!
     De besparingar som regeringen gjort för att behålla orättvisa lågskattesatsningar, de är alltså också flyktingarnas fel! Och undanhåller dem meningsfull hjälp i hemlandet.  

Wallström är besviken på EU. Tur att man aldrig hyst några förhoppningar om den konstruktionen.
     Men det finns mycket stor anledning att vara besviken på socialdemokratin. 

tisdag, november 10, 2015

Fascismens grandiosa självöverskattning

Finns det någon gräns för hur Sverigedemokraterna beter sig? Nu syftar jag inte på deras svans, våldsmobben på sociala media. Det är själva deras partiledning som fattat beslutet att med hjälp av skattebetalarnas pengar lansera en förtalskampanj om Sverige, byggd på lögner och framförd med falsk avsändare.
     
De beryktade flygbladen ska avskräcka människor från att komma till Sverige. Det förfärliga tillstånd som rådet i vårt land illustreras av ett foto med enkla men prydliga bäddar i en gymnastiksal. Människor som flyr från Syrien blir knappast lika uppskrämda av bilden som bortskämda Sd-are som aldrig förstått vad livsfara och nöd innebär.  
     I texten utmålas ett Sverige som kollapsat under våld och fattigdom, så att folk inte ens ska ”komma på tanken att ta sig hit”, som sverigedemokraten Paula Bieler säger i ett försök att styra människors tankar.
     När Åkesson konfronteras med lögner som att halalslakt och burka kommer att förbjudas, kontrar han endast med att ”det saknas pengar i välfärden, det är ett faktum”.
     Faktum är att det inte precis saknas pengar. De är på fel ställe, nämligen på de rikastes bankkonton, vilket Åkesson skiter i. Ty hans vision innehåller inget om rättvisa och solidaritet.
     Hans vision handlar om nationell identitet i en nordisk kulturgemenskap. Och det Åkesson vill göra, det verkar han tro är i det närmaste verkligt! Endast så kan lögnerna i flygbladet begripas.

Kampanjen inleddes via en hemsida registrerad på en tidigare förtroendevald för Sd, en som lämnade sina uppdrag efter att ha skämt ut sig genom grova rasistiska kommentarer. Idag jobbar den personen på Sverigedemokraternas kansli. Det rumsrena partiet igenkände i den råbarkade fotsoldaten en fin propagandakraft. Så har fascister jobbat förr, ty det fungerar.
 
Finns det någon gräns för hur dethär partiet beter sig? De drar sig inte ens för att falskeligen underteckna ett meddelande.
     ”Svenska folket”.
     Inte nog med att det är vanvettigt och förolämpande. Det är, precis som Åkessons jag-ska-göra-drömmar, ett exempel på grandios självöverskattning. Något som är djupt oroväckande hos ett parti som förbereder sig på ett maktövertagande.
     Tidigare har företrädare för Sverigedemokraterna liksom i förbigående nämnt att de kommer att stänga tidningar och omplacera polischefer när de tagit makten. Om dessa personer, med sin uppluckrade inställning till fakta, lever i tron att allt vad de säger kommer att bli gjort, då är de mycket farliga.  

”Dels är det en beskrivning av att i praktiken är det så, och att om vi får bestämma så blir det så

Läs Åkesson-citatet tre gånger sakta. Det skulle kunna vara abstrakt filosofi. Men det är Sd:s förhållande till sanningen.

Här mals flygbladet ned i fakta