torsdag, november 02, 2017

För SverigeFÖR SVERIGE*

Förlorarsverige!
vi som bävande passar oss,
huttrande förpassar oss
till väntkurer och bårhus

Förmodarsverige
komponerar konsten att vinna
genom att låta som den som vunnit!
Ett simpelt exempel på sympatetisk magi,
ett eko ur Forntidssverige
med förödande verkan
på den glömda längtan
som gömd ska glöda i Framtidssverige
Eller var det endast enfaldens anläggande av skyddande likhet:
förmodligt vinnarläte?

Förlorarsverige
låter det pågå
det är hennes enda brott,
förutom morden begångna i och av Norden
ute på öarna.
Förlorarsverige sitter i inlandet, åderlåtet och ångerfullt 
post allting vi hittills känt till
och posten förutan.

Inne i landet som ingen vill känna till
bävansväntar förgängelsesverige
anlupet av förbuskningssverige
storkapitalisternas beslut
Hundra gubbar får gå! – är redan historia
Bestående är vår dybotten, allt fult som yvs i sly
rådjur, snokar och mygg

Förmodarsveriges bankmän
mäklar sig till utlösning
grabbgängen och älgtjuren
exploderar till och med
i brännvinsproletariatets skogar.
Skam är vad de saknar,
livsstilsidolerna

I förblödarsverige
rörs gula löv upp över järnvägsspåren
Tågen når inte fram
Styrelseordförande svarar:
SPÅRET ÄR SÅLT
i förmodan om att låta som vinnaren
Så ska det låta
i anpassningens sammanblandning
Så mycket bättre
när man åtrår och håller
tonfallen från ovan

Förmodarsverige saknar såväl spår som skam
navigerar trolöst konjunkturbundet
inom ekonomins nekrofili
Glasstad och plastpalats vann
där liv saknas idoliseras STILEN.

Så håll: Tonartsbyte
är väl segertecken?

Förlorarsverige är älskansvärt
som en övergiven, som en föräldralös
som en internt asylsökande ensamkommande
vilka vi än var och vad vi än gjorde, så är det
inbiten historia, medlevt envis, som spirar
ur våra åkrar, våra sår och spår

Förlovadsverige, lovad vare
Det goda landet
som bara har gott om
tiden, den till synes stilla
 i varje håla där varje dåre
vågar varje tramp på landsvägen
varje trucklunch vid avigsidan
varje arbetsseger för maskin och människa
Det moderna landet där skolan läggs ned
och öppnar på nytt, där lanthandeln stänger
och öppnar på nytt
Det frånflyttade landet
som möjligen öppnar på nytt

Försonarsverige
heter hon inte

Som ännu inte osams
kan vi inte sonas
inte utan strid
inte förrän det blir möjligt
för flertalet
i Befolkningssverige
att inte ständigt besegras
inte förrän vi finner
tonartsbytet
i realtid

*Uttrycket Förlorarsverige förekom i en tidningsartikel skriven av en borgerlig socialdemokrat. Det är han och hans gelikar som här kallas Förmodarsverige