lördag, februari 25, 2006

Tyck och må bra

Årsmöte. Tänk att det är lika roligt varje år. Ny ordförande, ny kommunlista. Lokala frågor väckta, pengar bortskänkta, och middagen väntar. Vänta nu, politik? Bråk i Vänsterpartiet?

Absolut. Föreningen är oense om uppförandet av bostadsrätter. Det har föreningen rätt i - oenigheten alltså.
Att blandade bostadsområden är vår insats för att bryta segregationen tror jag faktiskt att jag (och majoriteten) har rätt i. Att fasthållandet vid varje kommunalägd hyreslägenhet oavsett läge är ett steg mot socialismen har onekligen minoriteten rätt i.

För övrigt diskuterade årsmötet om vi ska vi ha barnbad på ängarna, om Flamman är en bra tidning, om bristen på kvinnor i styrelsen och för den delen i Ung Vänster, om de gamla mår bra i vår kommun - om förresten någon mår bra i vår kommun?

Vänsterpartiet såg ut att må ganska bra. Veckans må-bra-tips: jobba i ett politiskt parti. Du får tycka vad du vill och rösta om resten.

Bostadsfrågan är viktig. Det är därför vi har olika åsikter. De övriga frågorna är inte rättvisefixerade i samma grad, så våra olika åsikter passerar lätt klubbslaget.
Tänk att det är lika roligt varje år, att se vad som faktiskt är politiskt. Och att det är just det som vi reagerar på.

fredag, februari 24, 2006

Om SEX

Jag fick en förfrågan om varför det är bättre när sex kvinnor är ledare, bättre än sex män alltså. Det ska ju vara tre-tre, skrev frågaren. Skulle den ena orättvisan vara bättre än den andra?

Nej föralldel. Men det är märkvärdigt att den oväntade orättvisan väcker så mycket mer uppståndelse än den väntade. Att sex män har makten är normalt; normen. Tre-tre kan man med matematisk precision gå med på. Men sex kvinnor - då tar det eld i taket.

Nu tror jag inte att det gör det. Tar eld i taket alltså. Inte heller förespråkar jag att kvinnorna ska ta makten över de stackars männen. Låt oss arbeta för rättvisa. Den dagen vi erövrat den, då kan det mycket väl vara så att sex eller femtioelva kvinnor, män eller transare tar makten utan att någon tycker att det är något särdeles speciellt med det.

Eftersom vi inte är där än, lever vi med förhållandet att en grupp kvinnor kan erövra makt i vissa situationer. I de flesta andra situationer erövras den av en grupp män. Det är fortfarande det som är sakfrågan.

torsdag, februari 23, 2006

Valp

En sista solstrimma vilar över Solvalla, så det är dags att gå hem. Efter en väl använd dag när vi bl.a. skrev en valplattform. Å nej, så fort går det inte. Det var ett utkast vi tog fram, en ram att presentera för årsmötet. Det borde egentligen inte vara något större problem att tala om vad vi går till val på, för det har vi vetat sedan början av förra seklet. Men på vilket sätt kan vi dra in medborgarna i landets till ytan minsta kommun?
Det är lätt att säga vad en valplattform inte ska vara. Inte en rad oförankrade löften, och inte långa teoretiska resonemang. Utan bara några genomtänkta, genomförbara förändringar som är styrda av människors behov, påverkar livskvaliteten och går att uttrycka kortfattat.
Vad sägs om "Arbete, demokrati, rättvisa!"
Kanske inte fullt så kortfattat. Vi jobbar på det.