fredag, mars 08, 2024

Anmäl skiten ur dem! - antifascistisk motkraft 16

 om första region lever nu Blekinge upp till Tidöavtalet genom att införa patientavgift för tolk vid vårdbesök. Avgiften ska betalas av patienten själv, om hen haft uppehållstillstånd två år eller mer.

190 läkare i Blekinge har samlats i ett upprop där de säger att bristande information läkare-patient kan utgöra ett hot mot liv och hälsa. Jurister som granskat beslutet finner att det strider eller riskerar strid mot en rad lagar: förvaltningslagen, kommunallagen, hälso- & sjukvårdslagen, patientlagen, samt mot Europakonventionen och Europeiska sociala stadgan. Vidare är förslaget diskriminerande, då det begränsar och villkorar rätten till vård och liv. Det minskar också patientsäkerheten eftersom viktig information från läkaren eller från patienten riskerar att gå förlorad under bedömning och behandling.  

Syftet med avgiften är att det ska påskynda svenskinlärningen. Men vi som ibland hör SD- och övriga regeringspartier tala tycker mest det låter som ett straff för dem som inte lärt sig svenska på den tid som regeringen anser ska vara tillräcklig.

Civil Rights Defenders kommer att överklaga beslutet – förutsatt att någon i Blekinge tar på sig att göra själva överklagan, då det behövs en regional koppling för detta.

Detta är viktigt för alla antifascister. Det går att göra något!

I flera städer och regioner motionerar bland annat Vänsterpartiet i fullmäktige om att staden inte ska kräva att de anställda följer angiverilagen. Det går att göra något!

Vi behöver inte sitta tysta och vänta på de nationalkonservativas slutliga maktövertagande. Vi måste göra något!

Demonstrera, skriv insändare, håll möten, ta upp det i föreningslivet, kontakta lokaltidningen, prata med folk, delta i språk- och stickkaféer, anmäl skiten ur diskriminerande lagförslag.

Denhär gången har vi turen att ha en del av den bildade övre medelklassen på vår sida. Läkare, advokater, professorer, psykologer… från respektive yrkesgrupp hörs protesterande röster. Det är folk som är vana att man lyssnar på dem. Ta deras röster tillvara!

Socialister, socialliberaler, demokrater, socialdemokrater, miljöpartister, progressiva, fackliga, kristna, frihetliga – det är dags att forma en antifascistisk motkraft.