fredag, december 04, 2020

Tegnell i bakgrundsbruset

Har aldrig haft några särskilda synpunkter på Tegnell. Han är väl en hyvens statsepidemiolog som utför sina åligganden. Lite torrolig kan han vara ibland. Men inga synpunkter utöver det, inte förrän nu när jag fått reda på att han i SVT2 Aktuellt, sa att ”invandrare har varit drivande” när det gäller smittspridning av coronavirus.

En stor grupp människor, de som bytt hemland, pekas i ett nyhetsinslag ut som smittspridare. Det är allvarligt. Påminner om 1300-talet, fast då gällde det judarna och pesten.

Man kan alltså inte säga så. Man kan inte göra en grupp (”invandrare”) av summan av alla immigranter och påstå att de förorsakar sjukdomar, inte om man vill förbli i de anständiga humanisternas skara.

 

Nu har jag fått det förklarat för mig att vissa faktorer som ökar smittrisken är vanligt förekommande i gruppen immigranter. Det gäller främst faktorerna trångboddhet och anställning inom vård eller transport.

Varför sa han inte det då.

Har också fått förklarat att det finns vissa genetiska uppsättningar som är mer mottagliga för vissa sjukdomar än andra, men vad gäller corona är detta inte färdigbeforskat ännu. Eftersom vetenskapare brukar vara försiktiga med att sprida lös info om osäkra fenomen väljer jag att tro att Tegnell inte talade om gener, utan om trångboddhet och utsatta yrken.

Varför sa han inte det då.

 

Har aldrig haft några särskilda synpunkter på hur Tegnell sköter sitt jobb. Däremot synpunkter på hur en expertmyndighet uttalar sig om oss som bor i landet. Även om expertisen endast gäller ett ämnesområde (i detta fall folkhälsa, smitta, pandemi) ska myndigheten ha någorlunda koll på företeelser i samhället. De bör känna till att ”invandrare” är ett ifrågasatt begrepp för en heterogen grupp om vilken det faktiskt inte går att uttala sig generellt.

Ändå gjorde Tegnell just det. Inte för att han vill dem illa, bara för att det för honom verkade vara ett rimligt uttalande.

 

Det har kallats ”bakgrundsbruset”, allt detdär som folk säger lite då och då, kanske inte menar så mycket med, eller menar men inte behöver stå för, en dov kör av stereotyper och förgivettaganden som påverkar oss utan att vi märker det. Intellektuella bör backa, lyssna, välja och välja bort, för att i möjligaste mån frigöra sig från detta brus.

Den som säger att ”invandrare” är drivande i smittspridningen är inte nödvändigtvis rasist. Men hen har drunknat i bakgrundsbruset och hör det som det normala. Uttrycker hen det sedan som expert i ett nyhetsprogram ger hen uttryck för den rasism vi alla är nedbäddade i.

 

Folkhälsomyndigheten ska inte vara experter på rasism. Men de bör ha kravet på sig själva att inte underblåsa den!

Det går utmärkt att tala om klass, ekonomi, anställnings- och boendeförhållanden, d v s det som saken gäller.