lördag, februari 24, 2018

Finansministerns lättvindiga behandling av dörrar och mänskliga rättigheter


Finansminister Magdalena Andersson är någon sorts socialdemokrat. Inte den sorten som
vill se alla barn växa upp i ett välfärdssamhälle som med solidarisk skattefinansiering ger möjligheter också till arbetarklassen. Inte heller är hon är den sortens socialdemokrat – många sorter är det nu för tiden – som menar att skattehöjningar är otänkbara men begränsning av strejkrätten är fullt tänkbar. Nej, Anderssons sort är den som frenetiskt vrider sig efter rätt kodord för att dra till sig väljare som vill behålla Sverige svenskt. Fast just det säger hon inte, det skulle låta som 80-talets skinnskallar.
     Andersson är finansminister och borde låta som en sådan. Korrekt, saklig.
     Men hon lyckas inte. Behovet av kodord är starkare.

”Vi ska inte ha svängdörrar in i Sverige” skriver Andersson på sin fejsboksida. Ändå vet hon förstås att Sverige aldrig har haft det så. Immigrationen har alltid varit reglerad och kontrollerad. Det var visst Gustav III som tillät judar att bosätta sig i landet, en lättare liberalisering. Under andra världskriget var judar inte längre välkomna. Med andra ord; en välbevakad portgång.
     Men Andersson säger förstås inte svängdörrar av okunnighet. Hon säger det med potentiella väljare i sikte, sådana som tror att gränserna står öppna, och istället för att förklara att de har fel håller hon med dem. Det är bara ett av många sätt att ljuga sig till regeringsmakt.
     ”Regeringen både kan, vill och kommer att ta itu med integrationsproblemen” skriver Andersson innan hon går över till nytt stycke: Brottsligheten.
     Det är inte en tillfällighet. Det är en strategi, en klumpig, motbjudande sådan. 

”Vi har stramat upp migrationspolitiken” skryter Andersson. Ordvalet kan diskuteras. Vänstern och Fi anser att de har strypt den, vilket är vad Mp också skulle ha ansett om de inte varit medskyldiga.
     Men Europarådet är inte lika nöjda. De kräver att Sverige upphör med den tillfälliga asyllagen som stiftades 2015. De vänder sig mot de rättsosäkra medicinska åldersbedömningarna och mot restriktionerna för familjeåterförening. Den mänskliga rättigheten att få leva med sin familj har ett starkt skydd i internationella konventioner – detta är vad svenska lagar idag går emot, detta är Anderssons uppstramade politik, den som ska blidka rasisterna att återvälja henne.  

När detta skrivs visar nyheterna hur Andersson knackar dörr för att prata politik med så kallat vanligt folk. Enligt Tv4 är det 300000 möjliga väljare som Socialdemokraterna laborerar med.
     Att ettpar hundratusen röster väger tyngre än att hålla sig till sanningen om dörrars konstruktion kanske är förståeligt.
     Men att dessa röster är viktigare än mänskliga rättigheter och internationella konventioner - för ett så kallat socialdemokratiskt parti - det är skrämmande.

Knacka gärna på hemma hos mig, Magdalena Andersson. Jag kan visa dig skillnaden på en svängdörr och en liten dörrspringa, om du förklarar för mig hur socialdemokrater av din sort står ut med era egna strategier