fredag, januari 13, 2012

Statlig skola, jaså...

Vänsterpartiets kongress fattade beslut om att skolan ska förstatligas. Efter tjugo års forskning har partikongressen enbart dragit slutsatsen att skolan återigen ska vara statlig. Argumenten handlar om likvärdighet och jag instämmer i hela agitationen, men inte i slutsatsen. Exakt vilken skillnad ska staten göra? Vi som är på nära håll har ju inte förmått åstadkomma särdeles mycket mot segregationsspiraler och självuppfyllande statusspridning.

Men visst, skolan kunde mycket väl vara statlig, kunde iallafall ha varit. Kommunaliseringen var en pest när den infördes, men vi lärde oss att få det att fungera. Beslutsfattarna kom nära och dinosaurierna på Skolöverstyrelsen dog ut, medan aktuell forskning från Skolverket kom in och blev vår att använda. Sedan slog det olika väl eller illa ut i olika kommuner.
Det är allstå det, det kommunala självstyret, som är orsaken till att kamraterna på kongressen vill genomföra en gigantisk omorganisation som kommer att ta åratal av implementering för att dra in skolan under en nygammal huvudman som ska utföra samma borgerliga politik för alla jämnt utslagen över riket. Grattis! Visserligen är varje timme i offentlig verksamhet dyrbar, men det tas ju bara från läroplansgenomförandet eller andra innehållsmässiga reformer.

Jag önskar att jag kunde säga ”det blir katastrof för barnen”, men så illa är det inte, det är bara platt onödigt. Reformen är lika kostsam och plågsam som föregångaren, vinsten är lika osäker och slutet är förhoppningsvis detsamma: ett genomträngande jaså. Ty utbildningsväsendet bygger, på gott och ont, på folk som lojalt gör sitt jobb.

Att Folkpartiet vill förstatliga skolan förvånar mig inte. De har gått in för pseudolösningar åtminstone sedan de hamnade i regeringsställning.
Att mitt eget parti förespråkar förstatligande borde egentligen inte heller förvåna, eftersom detta sedan länge varit en del av vår politik, men förut menade vi privatägda företag.
Förstatliga apoteken, järnvägen, posten och bilprovningen, ta itu med Bonniers och bankerna i framtiden! Men skolan drivs (till större delen) offentligt och demokratiskt redan idag. Är det allt vad mitt eget socialistiska vänsterparti orkar ge sig på?

Vänsterpartiet är missnöjda med att vi inte har lyckats med skolan därför att vi är för svaga i kommunerna. Allting kommer att bli mycket bättre när vi regerar, men uppriktigt sagt: sedan när blev det troligare att vi vinner regeringsmakt än att vi får inflytande i x antal kommuner?

Å andra sidan, om vi nu har så många aktiva överskottspolitiker som har tid, kraft och energi att lägga ned på en överskottsfråga så må de väl göra det.
Jag trodde bara att vi hade annat att syssla med.

söndag, januari 08, 2012

Sjöstedts linjetal

Här är några utdrag ur den nyvalde vänsterordföranden Jonas Sjöstedts linjetal som han just höll vid Vänsterkongressens avslutning. Han öppnade med en vision om ett samhälle där vi möts över gränserna med friheten att tycka och vara annorlunda, och fortsatte...

Full sysselsättning är arbetarrörelsens paradgren och vår viktigaste utmaning. Nu har vi ett nytt politiskt landskap där socialdemokratin har tappat självkänslan. Vi måste driva en trovärdig vänsterpolitik utan att sngela på dem. Vi ska bygga ut vindkraften och skapa Europas bästa järnväg. Vi ska ha skatt efter bärkraft och investera för fler arbeten. Vi satsar på en generationsväxling i offentlig sektor för fler jobb åt unga, och vi vill ta bort småföretagarnas ansvar för sjuklöneperioden. Vi är det enda parti som vill modernisera de ekonomiska ramverken så att sysselsättningen sätts främst.

Att utnytta arbetare från andra länder handlar om ren diskriminering, samtidigt som seriösa företag konkurreras ut. Fast anställning med kollektivavtal ska vara den vanliga modellen på arbetsmarknaden, och det kräver att vi utmanar den europeiska unionen och kräver respekt för arbetsrätten.

Regeringen var beredda att plocka upp 100 miljarder för att rädda euron, men inte en krona till klimatet – om klimatet varit en bank hade det varit räddat nu! I eurokrisens spår växer fattigdomen. Vinsterna är privata, men förlusterna vältras över på oss. Att det blev ett nej i folkomröstningen om EMU var en storartad seger för demokratin. Idag ser vi hur rätt vi hade. Hade Reinfeldt och Borg fått som de ville hade vi suttit fast i euro-träsket nu. Vi har större möjligheter att värna sysselsättningen och välfärden utan den gemensamma valutan. Vi är anhängare av ett folkligt och demokratiskt samarbete i hela Europa, det är därför vi är motståndare till dagens EU.

Vänsterpartiet är det enda parti i Sverige som föreslagit ett program för reglering av finanssektorn. Öka samhällets inflytande över storbankerna och gynna framväxten av lokalt förankrade banker. Jämlika samhällen är bättre samhällen. En procent av svenskarna äger 40 procent av förmögenheterna.

Klimatkrisen är minst lika påtaglig som eurokrisen. Utsläppen av växthusgaser ökar snabbare än vi trodde. Det är vi i den rika världen som orsakat utsläppen som förstör klimatet. Men regeringen rustar ned klimatpolitiken och hänvisar till det otillräckliga Kyoto-protokollet. Vi behöver länder som går före, och Sverige kan vara det landet. En välfärdsstat och industrination som minskar utsläppen till hållbar nivå, det kräver att hela landet byggs om. Rättvis fördelning är nödvändig för att klara klimatfrågan!

Klassamhället och patriarkatet kan vi avläsa när vi ser oss om i Sverige. Vi är det parti som konsekvent visar sambanden och förändrar de olika villkoren mellan kvinnor och män. Vi ska göra feminismen begriplig och konkret. Det handlar om att männen måste sluta slå, det handlar om rätten till asyl för den som flyr från kvinnoförtryck, det handlar om lika löner och villkor på arbetsmarknaden.

Äldreboenden, hemtjänst och skolor slumpas idag bort till riskkapitalbolag som gör vinst på våra skattepengar. Vår borgerliga regering är ansvarig för den utvecklingen. När bolagen ska öka vinsten får personalen springa snabbare och får svårt att göra ett bra jobb. Vinstintresset hör inte hemma i välfärden! Vi gör skillnad genom pengar till kommunerna, rätt till heltid och utbildning för personalen. Är vi kunder på en marknad, eller är vi medmänniskor?

Kapitalismen förmår inte lösa tidens stora utmaningar. Kapitalismens kris kräver socialistiska lösningar. Socialism är för oiss inte en avlägsen utopi, det är framtiden, vägen ut ur finanskapitalismens kris! Vi behöver mer demokrati och större jämlikhet. Demorkatiskt inflytande över produktionen ska gynnas, demokratin ska utvidgas till att också gälla den ekonomiska makten. Tvivla inte på det – vårt mål är den demokratiska socialismen!

Vi är en del av den internationella rörelsen för en bättre, rättvisare värld. Valet 2014 måste vinnas! Vi ska få en ny regering och en ny politik!