lördag, juli 16, 2011

Sjömiljö

Insjön mellan tre byar, som den såg ut på 1940-talet enligt Wikström. Gyllengula hässjor följde åsarnas sluttning och gårdarna grupperade sig runt sjön så som de alltid har gjort.
Alltid? Trakten kan ha varit bebodd på järnåldern, men det äldsta nedskrivna namnet Rörie härstammar från 1500-talet. Rörie är en beskrivning av sjöns rikedom på rö, det vill säga vass. Gårdarna och byarna i Rörie ligger kvar, men idag kan vi inte längre se ån mellan sjöarna, och nästa generation kommer knappast att se sjön. Foto nedan, med Skogsholmen, är taget så pass högt uppifrån åsen att strandslyet går att redigera bort.
Det finns inte mycket att göra åt förbuskningen. Folket i Rörie kan inte återgå till småskaligt jordbruk med rågskörd och djurfoder tillräckligt för att föda en familj - av det krassa skälet att det inte föder en halv familj ens. Därför kommer markerna att växa igen.

Från början eftersträvade EU detta. Var och en ska göra det mest lönsamma, och Sverige är som gjort för gran - så gör gran då! Det blir exportvinster i utbyte mot att alla måste titta på gran. Överallt.
Men numera har miljörörelsen förmått unionen att betala för hjälplig avröjning av gammal hagmark, en konstgjord andning som tacksamt mottages.

Nästa bild är ute på slättlandet med dess avsnörda små sjöar utan avrinning. Med sjön syftar jag på den mycket smala blå linjen i mitten. Igenväxningen är ett faktum, här vass. I Röriebygden lär det bli skog som tar över.

Det är därför jag önskar vi kunde sätta de så kallade patrioterna på att röja sly. Efter någon månad med trimmer och röjsåg bland mygg och snokar kommer de att få en mer realistisk uppfattning om vad detta land kräver för att bli älskansvärt.
Mer lagliga förslag är:
1) Sommarjobb. Istället för att tömma papperskorgar i kommunhuset eller kratta välskötta kyrkogårdar kan skolungdomarna röja upp gamla järnvägsbankar så att bybor och vandrare ser bäckar, forsar, strömmar, kvarnhjul, dammar.
2a) Lättnader i strandskyddet. Låt föralldel höginkomsttagarna bygga! Hellre ser jag lagom stora små hus på utsökt bearbetade strandtomter, än en ogenomtränglig vägg av snår.
2b) Kommunen kan mycket väl behålla servitutet för allemansrätt på en gångstig vid vattenbrynet.

onsdag, juli 13, 2011

Recension hos Clarté

Idag gästbloggar jag på Clartébloggen, det är en recension av Bengt Ericsons bok om överklassen

tisdag, juli 12, 2011

Paljetter och politik på Pride

Har du för dig att Pride-festivalen är ett cityfierat Almedalen där vi än en gång ska övertygas om politikernas välvilja – eller ser du den som skränande paljettklädd aggressivitet? Hamnade du på ett sjabbigt ölskvättigt raggparty, eller på de supernormala parens schlagermys?

Alla de sorternas Pride kan man råka ut för. Man kan också ha hur roligt som helst, eller faktiskt försöka prestera en politisk eller konstnärlig ståndpunkt.


I resten av världen är homosexuellas liv inte särskilt mysigt. Därför är det glädjande att Stockholm Pride i år vänder blickarna utåt och än en gång visar på nödvändigheten av en politisk homorörelse, en internationell sådan.

I år kommer deltagare från elva afrikanska länder till Pride, och den 5 augusti är det solidaritetsfestival! En viktig fråga är förtrycket av homosexuella i många länder. En annan solidaritetsfråga är att svenska Migrationsverket nekar hbt-flyktingar asyl och skickar dem tillbaka till länder där de riskerar att dödas.


Mer om detta kan du läsa i Svd


Pride i år är viktigare än någonsin! Allt om evenemanget finns här